1. Om Toyota
  2. Nyheder fra Toyota
  3. Toyota viser vejen til nul co2 i 2035

Toyota viser vejen til nul CO2 I 2035

Toyota er klar til 100 procents reduktion af CO2 for alle koncernens nye biler i Vesteuropa i 2035. Allerede i 2030 vil mindst halvdelen af salget bestå af nulemissionsbiler med mulighed for øge denne andel, hvis efterspørgslen fra kunderne bliver større. Vejen til nulemission vil blive banet gennem en kombination af eldrevne og brintdrevne køretøjer.

Mandag den 6. december 2021

Alle nye biler fra Toyota er emissionsfrie i Vesteuropa i 2035. Sådan lyder meldingen fra Toyota Motor Europe, der præsenterede sin strategi og visioner for de kommende mange år i denne uge ved et stort event for journalister fra hele Europa, Kenshiki Forum 2021, i Bruxelles i Belgien.

Her fortalte Toyotas øverste chef i Europa, Matt Harrison, om Toyotas strategi for hurtigst muligt at blive CO2-neutral, og hvordan koncernen vil mindske udledningen af CO2 på mest optimal vis på vejen dertil. Målet skal nås ved at accelerere elektrificeringen, altså øge udbuddet af elektrificerede biler som elbiler, brintbiler, plug-in hybridbiler og hybridbiler, og derigennem tilbyde en bred palette af CO2-reducerende drivlinjer til alle kunder.

I de kommende år vil Toyota således rulle et kraftigt stigende antal praktiske og økonomisk attraktive nulemissionsbiler ud på vejene med den helt nye dedikerede elbil, Toyota bZ4X, som den første af de nye.

Hver anden bil er emissionsfri

I 2030 vil halvdelen af Toyotas salg i Vesteuropa være emissionsfrie biler. Hvis efterspørgslen hos kunderne er endnu højere, kan Toyota øge andelen af emissionsfrie køretøjer yderligere.

”Når vi ser længere frem end 2030, forventer vi en øget efterspørgsel på nulemissionsbiler. Toyota er klar til at opnå 100 procents reduktion af CO2 fra alle nye biler i 2035 i Vesteuropa, så længe at infrastrukturen til opladning og brinttakning er på plads i takt med det stigende behov for kapacitet af vedvarende energi,” siger adm. direktør Matt Harrison hos Toyota Motor Europe.

Ved Kenshiki Forum eventet uddybede professor Gill Pratt, der er chefforsker hos Toyota og står i spidsen for Toyota Research Institute, at vejen til nul CO2 mest effektivt nås gennem flere forskellige teknologier på grund af de meget forskellige markeder og forhold rundt omkring i verden.

Maksimering af CO2-afkast

Energikilder er meget forskellige på tværs af lande og kontinenter, menneskers transportbehov er ligeledes meget forskellige, ligesom det vil være nødvendigt at maksimere det, som professoren kalder for CO2-afkastet. Altså det man opnår af CO2-reduktion i forhold til de ressourcer, der bruges. Det skal ske ved at optimere brugen af klodens knappe råmaterialer.

”Toyota vil producere millioner af elektriske køretøjer til folk over hele verden. Men på trods af det reducerer vi CO2 på den mest optimale vis ved at benytte os af alle værktøjer i værktøjskassen herunder hybridplug-in hybridel og brint,” lyder det fra Gill Pratt.

Toyotas europæiske forsknings- og udviklingsafdeling ledes af Gerald Killmann, som ved Kenshiki Forum 2021 også gav sit besyv med om Toyotas batteristrategi. For nylig annoncerede Toyota, at man ville investere 11,5 mia. Euro – svarende til ca. 100 mia. kr. i udvikling af batteriteknologier.

Bipolar batteriteknologi

Allerede nu er koncernen klar til at sætte sine nye bipolare nikkel-metalhydrid batterier i produktion. Disse batterier kræver ikke ligeså store mængder af råstoffer som andre batterityper, koster derfor mindre at producere og kan desuden rumme dobbelt så meget energi, som den tidligere generation nikkel-metalhydrid batterier.

Ved også at anvende lignende teknikker i lithium-ion batterier sammenholdt med en øget effektivitet i bilers energiforbrug, forventer Toyota i anden halvdel af dette årti en halvering af batteriomkostningerne pr. bil, uden at rækkevidden forringes. På den måde bliver elbiler økonomisk mere overkommelige og tilgængelige i fremtiden.

Toyota arbejder også på udviklingen af en tredje batteriteknologi kaldet solid-state, som markedet har store forventninger til. I fjor kørte Toyota de første batteritest af solid-state i en prototypebil, og forsknings- og udviklingschef Gerald Killmann bekræfter, at man forventer at introducere de første solid-state batterier i hybridbiler, inden man udbreder dem til elbiler med det formål at sikre højere output, længere rækkevidde og kortere ladetider.

På billedet: Toyotas øverste chef i Europa, Matt Harrison

De seneste nyheder fra Toyota