1. Billån
  2. Finanstilsynets redegørelser

Redegørelse om inspektion i Toyota Financial Services A/S (hvidvaskområdet)

Finanstilsynet var den 14. juni 2022 på inspektion i Toyota Financial Services A/S (virksomheden). Inspektionen omfattede virksomhedens organisation, risikovurdering, politik og skriftlige forretningsgange på hvidvaskområdet. Desuden omfattede inspektionen virksomhedens kundekendskab og -overvågning samt virksomhedens overholdelse af undersøgelses-, noterings-, underretnings- og opbevaringspligterne og kravene til interne kontroller på området.

Risikovurdering og sammenfatning

Virksomheden er registreret efter § 48, stk. 1, i hvidvaskloven, idet virksomheden udbyder finansiel leasing. Virksomheden blev hvidvaskregistreret som udlånsvirksomhed hos Finanstilsynet i 2006 og udbyder leasing gennem Toyota- forhandlere til kunder bosiddende i Danmark, herunder finansiel privatleasing og finansiel erhvervsleasing.

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er middel vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen har Finanstilsynet særligt lagt vægt på, at leasingvirksomhed generelt anses for at have en iboende risiko for at blive benyttet til terrorfinansiering. Virksomheden modtager ikke kontantbetalinger. Virksomhedens kundeportefølje består desuden udelukkende af kunder bosat i Danmark.

På baggrund af inspektionen er der nogle områder, som giver anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

Virksomheden har fået påbud om at revidere sin risikovurdering, således at risikovurderingen tager udgangspunkt i de nationale og supranationale risikovurderinger og tager mere højde for risiciene i kundeporteføljen.

Virksomheden har desuden fået påbud om at gennemføre skærpede kundekendskabsprocedurer i de kundeforhold, hvor virksomheden har foretaget underretning til Hvidvasksekretariatet.

Virksomheden har derudover fået påbud om at revidere sine forretningsgange, således at de indeholder beskrivelser af de konkrete aktiviteter, som medarbejderne skal udføre i relation til risikoklassifikation af virksomhedens kunder og udførelse af kundekendskabsprocedurer, herunder skærpede kundekendskabsprocedurer.

Endeligt har virksomheden fået en påtale for, at virksomheden ikke har opbevaret resultatet af undersøgelser efter hvidvasklovens § 25, stk. 1, foretaget før 1. oktober 2021.

Finanstilsynet den 12. oktober 2022

Mere om Toyota Finans