1. Billån
  2. NemKonto

UDBETALING TIL NEM KONTO I NOGLE TILFÆLDE FÅR DU SOM KUNDE ET TILGODEHAVENDE HOS OS.

Hidtil har vi udbetalt via check, men den 31. marts 2016 ophørte checksamarbejdet mellem de danske banker. Derfor udbetaler vi nu et evt. tilgodehavende til din NemKonto.
De fleste har prøvet at modtage betalinger fra det offentlige via NemKonto. Det er imidlertid også muligt for os som privat udbetaler at bruge systemet i forbindelse med udbetalinger til dig som kunde.

Meningen med NemKonto er at effektivisere betalinger fra os til dig. Brugen af systemet indebærer dog, at der imellem NemKonto systemet og os sker en elektronisk udveksling af dit NemKonto nummer. Ifølge Persondatalovens § 29, har du krav på underretning herom.

Digitaliseringsstyrelsen har som dataansvarlig ansvaret for oprettelsen og driften af NemKonto systemet, men har konkret overdraget databehandlingsopgaven (driften af edb-systemet mv.) til virksomheden KMD A/S.

Med det formål at foretage en udbetaling til din NemKonto sker der en elektronisk udveksling af oplysninger mellem Jyske Finans og NemKonto-systemet.

Det foregår i praksis ved, at vi sender en betalingsmeddelelse til NemKonto-systemet.

Hvis du er en fysisk person, vil du være identificeret ved dit CPR-nummer.

Juridiske personer (fx selskaber) vil være identificeret ved CVR-nummer/SE-nummer/P-nummer.

NemKonto-systemet påfører herefter automatisk betalingsmeddelelsen dit registrerede NemKonto-nummer, og tilbagesender betalingsmeddelelsen inklusiv kontonummer til os, hvorefter vi kan foretage udbetalingen til NemKonto.

Du kan altid ved henvendelse til NemKonto support få oplyst hvilke oplysninger NemKonto systemet indeholder om dig, ligesom du også altid kan få hjælp til at rette eller slette eventuelle forkerte oplysninger. Du kan også selv se og rette dine oplysninger på https://www.nemkonto.dk/ Dette følger af persondatalovens regler. NemKonto Support kan kontaktes på tlf. 44 60 63 68 eller via e-mail på support@nemkonto.dk.

Du har mulighed for at bestemme, at du ønsker udbetalinger modtaget på en anden konto end din NemKonto. I så fald skal du hurtigst muligt rette henvendelse til os på tlf. 8989 4026 eller via e-mail på info@toyota-fs.dk og bede om, at udbetalinger til dig finder sted til en anden konto.

Vi har ikke mulighed for at udbetale kontant eller ved check. Bemærk, at hvis du vælger at et evt. tilgodehavende ikke skal udbetales til din NemKonto, skal du selv give os besked hvis der er ændringer til, hvortil du ønsker en evt. udbetaling skal ske.

Du kan finde mere information om NemKonto systemet på https://www.nemkonto.dk/

Mere om Toyota Finans