1. Om Toyota
  2. Toyota T-Mate

TOYOTA T-MATE

Er med dig, så dine køreture bliver mere sikre.
Toyota Safety Sense er en del af T-Mate, som udgør en række sikkerhedssystemer, der understøtter dig og gør det mere sikkert at køre bil. Uanset om du parkerer, kører på motorvejen eller er på vej igennem byen. Disse systemer hjælper både med at beskytte dig selv og dine passagerer samt andre trafikanter. Det er alt sammen en del af Toyotas indsats for at forbedre færdselssikkerheden og en del af Toyotas mission om at gøre færdselsulykker til noget, der hører fortiden til.
 
Bemærk, indhold i T-Mate og Toyota Safety Sense afhænger af model og variant. Hør eventuelt din forhandler.

TOYOTA SAFETY SENSE

PRÆ-KOLLISIONSSYSTEM (PCS)

Vores præ-kollisionssystem kan registrere farlige situationer og kan bidrage til at undgå kollision med andre køretøjer, fodgængere og cyklister. Det advarer føreren med akustiske og visuelle advarsler samt ved at bremse. Hvis føreren ikke når at bremse i tide, aktiveres bremserne automatisk for at undgå eller begrænse omfanget af en kollision.

DYNAMISK SKILTEGENKENDELSE (RSA)

Den dynamiske skiltegenkendelse registrerer færdselstavler med relevant information som fx hastighedsgrænser eller overhalingsforbud i kombiinstrumentets display. Systemet advarer også visuelt og akustisk, hvis føreren ikke efterlever en færdselstavle.

ADAPTIV FARTPILOT (ACC)

Systemet holder en forhåndsindstillet minimumsafstand til det forankørende køretøj. Hvis afstanden bliver mindre, reducerer systemet din hastighed, og om nødvendigt aktiveres bilens bremser, og stoplyset lyser. Hvis din bil er udstyret med dynamisk skiltegenkendelse (RSA), vil systemet registrere hastighedsgrænser på din vej og foreslå nødvendige justeringer.

VOGNBANEASSISTENT (LTA)

Vores vognbaneassistentsystem er udviklet til at gøre det mere sikkert at køre motorvejskørsel. Systemet holder bilen i midten af vognbanen, og styreassistenten vil styre dig blidt tilbage på rette kurs, hvis du begynder at komme ud af vognbanen.

AUTOMATISK FJERNLYS (AHB)

Det automatiske fjernlys registrerer modkørende køretøjers forlygter. Hvis der registreres forlygter, skifter bilen automatisk til nærlyset. Når de modkørende forlygter er kørt forbi, skifter bilen automatisk tilbage til fjernlyset. Resultatet? Sikker kørsel i mørke for dig og for andre trafikanter.

Nødstandsningssystem (EDSS)

Hvis systemet ikke registrerer handlinger fra førerens side i noget tid, udsendes der akustiske advarsler til føreren. Hvis der ikke registreres yderligere handlinger, bremser bilens nødstandsningssystem (EDSS) gradvist bilen ned til stilstand, mens den holder bilen sikkert i vognbanen. Havariblinket tændes for at advare de øvrige trafikanter, og dørene låses op for at give redningsmandskab nem adgang til kabinen, hvis der er behov for det.
Se mere (Opens in new window)

Proaktiv førerassistent (PDA) – decelerationsassistent (DA)

Systemet understøtter en blidere deceleration, når foden fjernes fra speederen, fordi der er et forankørende køretøj.

Undertrykt acceleration ved lav hastighed

Ved kørsel med lav hastighed og speederen trykket langt ned foran forhindringer som fx en anden bil, cyklist eller fodgænger vil systemet reducere en markant acceleration for at minimere risikoen for en kollision.

TSS Over-The-Air Update (OTA)

Softwareopdateringer via clouden sikrer, at Toyota Safety Sense (TSS) er opdateret med de nyeste funktioner og optimeringer.

PARKERINGSASSISTENT

TOYOTA TEAMMATE ADVANCED PARK (ADC)

Systemet kontrollerer acceleration, styretøj, bremser og gearskift*, så du kan parkere sikkert. Systemet kan endda huske dine favoritparkeringspladser, som ikke er afgrænset af opstribninger på vejen eller omgivende objekter.

PANORAMAVISNING (PVM)

Det er lettere og mere sikkert at parkere, når bilen er udstyret med dette system, der kombinerer optagelserne fra fire kameraer til at skabe en tilnærmelsesvis 360° visning af bilens omgivelser.

ALARM FOR KRYDSENDE TRAFIK BAGVED MED AUTOMATISK BREMSNING (RCTAB)

Når du bakker ud af en parkeringsplads, registrerer systemet køretøjer, der kommer fra venstre eller højre side, advarer dig om og aktiverer bilens bremser for at forsøge at undgå en kollision.

INTELLIGENT AFSTANDSSENSOR (ICS)

Intelligent af navn og intelligent af natur – systemet advarer føreren om forhindringer foran eller bag ved bilen og bremser automatisk for at forsøge at undgå en kollision.

Assistent til sikker udstigning (SEA)

Systemet gør brug af Blind Spot-overvågningsfunktionens radar til at medvirke til at forebygge en kollision mellem en passagers åbnede bildør og et bagfrakommende køretøj eller en bagfrakommende cyklist. Hvis der er risiko for en kollision, vil der lyse lamper på sidespejlene og i multiinformationsdisplayet, og der vil lyde en akustisk advarsel til personerne i bilen.
Se mere (Opens in new window)

Bagsædenotifikationssystem (RSRS)

Systemet informerer føreren i form af en advarsel i cockpittet, hvis der efterlades en passager eller en genstand på bagsædet, når bilen forlades. 

Alt efter modellen blinker havariblinket, og der lyder et akustisk signal, når bilen låses.

FØRERASSISTANCE

BLIND SPOT-OVERVÅGNING (BSM)

Vores Blind Spot-overvågningssystem advarer føreren om køretøjer, som føreren muligvis ikke har set i sidespejlene. Det er især en fordel i forbindelse med overhalinger.

ADAPTIVT FJERNLYS (AHS)

Systemet er udviklet til at give bedst muligt udsyn for alle trafikanter ved kørsel i mørke. Systemet optimerer automatisk fordelingen af forlyset ved at blænde ned for de områder, hvor der er modkørende trafik, så dit eget fjernlys ikke blænder modkørende trafikanter, men giver dig masser af lys.

Førerovervågningskamera (DMC)

Systemet bruger et kamera, der er placeret oven over rattet for at overvåge førerens opmærksomhed og tilstand. Der udsendes en advarsel, hvis systemet registrerer en afvigende tilstand som fx træthed. Inputtet herfra anvendes til at understøtte nødstandsningssystemets (EDSS) funktion ved at muliggøre en hurtigere registrering af manglende opmærksomhed.

 

 

 

Toyota Smart Connect – vejhændelser

Systemet advarer føreren om lokale farer som fx ulykker forude eller glatte veje ved at indsamle oplysninger fra andre trafikanter og vise advarsler på bilens multimedieskærm. Alt efter ​​bilens multimediesystem kan potentielle farer også blive rapporteret, hvilket bidrager til en generel forbedring af trafiksikkerheden.

 

 

 

Nødopkald (E-CALL)

Systemet gør det muligt for personerne i bilen at alarmere en nødtjeneste ved at trykke på en knap i bilens kabine. Systemet aktiveres automatisk i tilfælde af en ulykke eller en udløsning af bilens airbags.

 

 

 

Det er altid føreren, der er ansvarlig for at køre sikkert.

Systemerne arbejder altid inden for de konkrete driftsbetingelser og de systemmæssige begrænsninger.

Se altid i instruktionsbogen for nærmere information. Funktioners tilgængelighed kan afvige alt efter land, bilmodel og udstyrsklasse.