1. Om Toyota
 2. Fokus på miljøet

Miljøfokus i Toyota Danmark

Toyota Danmark arbejder med fokus på miljøet

Toyota Danmark betragter miljøbeskyttelse som et væsentligt punkt

Toyota har stort fokus på miljøet både på globalt plan og også helt lokalt. Toyota Danmark (TDK) har derfor også en miljøpolitik, der er en erklæring på, at TDK vil arbejde for miljøets bedste. TDK har til hensigt at nå målsætningerne i selskabets miljøpolitik ved at finde den mest optimale løsning – både miljømæssigt og økonomisk.

 • TDK vil sætte mål og arbejde for at opnå målene i Toyota Miljøudfordring 2050
 • TDK deler Toyota Earth Charter´s visioner og holdninger. 
 • TDK vil stræbe efter at være førende på miljøområdet indenfor autobranchen. 
 • TDK vil altid søge at nå højere mål end de af loven fastsatte, herunder forebygge forurening. 
 • TDK vil følge de miljømæssige bindende forpligtelser. 
 • TDK udarbejder og vedligeholder et miljøledelsessystem, der overholder kravene i DS/EN ISO 14001:2015 
 • TDK udarbejder en årlig miljøredegørelse, som viser den aktuelle status på miljøområdet. 
 • TDK vil reducere firmaets belastning af miljøet, så længe det er hensigtsmæssigt, teknisk muligt og økonomisk forsvarligt. 
 • TDK vil tilstræbe et minimalt ressourceforbrug og fokusere på renere teknologi. Vores miljøindsats skal sikre, at der løbende sker forbedringer på miljøområdet, og at fastlagte mål nås.


TDK vil kontinuerligt styrke miljøbevidstheden blandt medarbejderne gennem information.

Alar Metsson
Administrerende Direktør, Toyota Danmark A/S

Miljøarbejdet hos Toyota i Danmark

Vidste du, at alle Toyota salgs- og værksteder, herunder også Toyota Danmark, er miljøcertificeret i henhold til ISO 14001.

Det har vi faktisk været i mange år. Derfor er miljøarbejdet en fuldt integreret del af alle Toyota-aktiviteter i Danmark.

Det betyder blandt andet, at vi hvert år sætter mål for vores miljøarbejde, bliver auditeret og overholder lovkrav.

Faktisk har Toyota implementeret et miljø-ledelsessystem indenfor samtlige aktiviteter i Europa ned gennem hele værdikæden.

 • Skrotning af udtjente biler

  Reglerne om producentansvar for udtjente biler har baggrund i et EU-direktiv. Regler indebærer, at det er bilfabrikanternes - og dermed også bilimportørernes ansvar - at bilejeren gratis kan få miljøbehandlet sin udtjente bil.

  EU har stillet krav om en genanvendelseseffektivitet på 95%, og det betyder i praksis, at kun 5% af den udtjente Toyota bliver deponeret. Toyota har endvidere det mål, at 100% af udskiftede hybridbatterier skal returneres til Toyota til genanvendelse. Komponenter afmonteres, så de kan genanvendes som reservedele.

  Øvrige dele af bilen – eksempelvis jern, bly, olie og bremsevæske - udvindes og omdannes til nye brugbare produkter. Dermed sikres, at udtjente biler genanvendes som reservedele og nye råstoffer.

End of Life Vehicle (ELV)

Når din Toyota er nået enden af sin livscyklus, modtager vi den uden beregning til ophugning (skrotning).

Vi sikrer således en gratis og certificeret ophugning (skrotning) af din bil, når tiden kommer.

Læs mere på De Danske Bilimportørers hjemmeside og få samtidig videre adgang til ophugnings- (skrotnings) ordningens hjemmeside.Opens in new window

Løbende opdateret miljørapport

Toyotas Sustainability Data Book beskriver Toyotas tilgang til at fremme en bæredygtig forretning samt politikker for ESG-initiativer sammen med praktiske cases og numeriske data. Databogen blev tidligere opdateret en gang årligt, men siden 2021 er den blevet løbende opdateret, når det er nødvendigt, så de nyeste informationer kan formidles videre i rette tid.

Se den senest opdaterede globale miljørapport fra Toyota på https://global.toyota/en/sustainability/report/sdb/Opens in new window