1. Om Toyota
 2. Fokus på miljøet

Miljøfokus i Toyota Danmark

Toyota Danmark arbejder med fokus på miljøet

Toyota Danmark betragter miljøbeskyttelse som et væsentligt punkt.

Toyota er helt i top

Toyota er i flere år kåret som en af de virksomheder i verden med mest fokus på miljøet. Det er sket i undersøgelsen Best Global Green Brands fra den anerkendte internationale konsulentvirksomhed Interbrand. De 50 mest bæredygtige virksomheder bliver hvert år fundet og kåret af Deloitte og Interbrand.

Miljøpolitikken er en erklæring på, at Toyota Danmark A/S (TDK) vil arbejde til miljøets bedste. TDK har til hensigt at nå målsætningerne i selskabets miljøpolitik ved at finde den mest optimale løsning - både miljømæssigt og økonomisk.

 • TDK vil sætte mål og arbejde for at opnå målene i Toyota Miljøudfordring 2050
 • TDK deler Toyota Earth Charter´s visioner og holdninger. 
 • TDK vil stræbe efter at være førende på miljøområdet indenfor autobranchen. 
 • TDK vil altid søge at nå højere mål end de af loven fastsatte, herunder forebygge forurening. 
 • TDK vil følge de miljømæssige bindende forpligtelser. 
 • TDK udarbejder og vedligeholder et miljøledelsessystem, der overholder kravene i DS/EN ISO 14001:2015 
 • TDK udarbejder en årlig miljøredegørelse, som viser den aktuelle status på miljøområdet. 
 • TDK vil reducere firmaets belastning af miljøet, så længe det er hensigtsmæssigt, teknisk muligt og økonomisk forsvarligt. 
 • TDK vil tilstræbe et minimalt ressourceforbrug og fokusere på renere teknologi. Vores miljøindsats skal sikre, at der løbende sker forbedringer på miljøområdet, og at fastlagte mål nås.


TDK vil kontinuerligt styrke miljøbevidstheden blandt medarbejderne gennem information.

Alar Metsson
Administrerende Direktør, Toyota Danmark A/S

ISO14001 i Toyota

Toyota har implementeret et miljø-ledelsessystem indenfor samtlige aktiviteter i Europa ned gennem hele værdikæden.

Det er hensigten, at hver enkelt aktivitets-ledelsessystem certificeres i henhold til den internationale miljøstandard ISO 14001. Dette gælder også alle Toyotas nationale salgs- og marketingkontorer, herunder Toyota Danmark A/S samt alle Toyotas forhandlere og reparatører i Danmark.

 • Skrotning af udtjente biler

  Reglerne om producentansvar for udtjente biler har baggrund i et EU-direktiv. Regler indebærer, at det er bilfabrikanternes - og dermed også bilimportørernes ansvar - at bilejeren gratis kan få miljøbehandlet sin udtjente bil.

  EU har stillet krav om en genanvendelseseffektivitet på 95%, og det betyder i praksis, at kun 5% af den udtjente Toyota bliver deponeret. Toyota har endvidere det mål, at 100% af udskiftede hybridbatterier skal returneres til Toyota til genanvendelse. Komponenter afmonteres, så de kan genanvendes som reservedele.

  Øvrige dele af bilen – eksempelvis jern, bly, olie og bremsevæske - udvindes og omdannes til nye brugbare produkter. Dermed sikres, at udtjente biler genanvendes som reservedele og nye råstoffer.

End of Life Vehicle (ELV)

Når din Toyota er nået enden af sin livscyklus, modtager vi den uden beregning til ophugning (skrotning).

Vi sikrer således en gratis og certificeret ophugning (skrotning) af din bil, når tiden kommer.

Læs mere på De Danske Bilimportørers hjemmeside og få samtidig videre adgang til ophugnings- (skrotnings) ordningens hjemmeside.Opens in new window