1. Om Toyota
 2. Fokus på miljøet
 3. Toyotas miljøudfordring
 4. Toyota miljøudfordring nr. 4

Miljøudfordring 4

Udfordring med at minimere og optimere vandforbruget

2050 - Den globale miljøudfordring

Den fjerde miljøudfordring i Toyota Environmental Challenge 2050 omhandler mål omkring minimering og optimering af vandforbruget. Det globale behov for vand vokser i høj grad, så Toyota vil skåne de eksisterende ressourcer ved at begrænse mængden af vand, som bruges til at producere produkterne og dermed genbruge vandet mest muligt.

Toyota opererer i forskellige globale regioner med forskellige vandmiljøer, og vil derfor indføre foranstaltninger, der tager hensyn til de lokale forhold. Du vil på følgende side kunne læse nogle af de ting, som Toyota allerede gør for at nå i mål om minimering og optimering af vandforbruget under produktionen.

Vores mål er at minimere vandforbruget og implementere vandsystemer, der er tilpasset de lokale forhold.

 • Vores mål for 2030

  I 2030 er vores mål at gennemføre nye foranstaltninger på fire fabrikker i Nordamerika, Asien og Sydafrika for at reducere vandforbruget. 

  Med fokus på optimeringen af vandforbruget, vil vi også udarbejde komplette konsekvensanalyser på alle 22 fabrikker i Nordamerika, Asien og Europa.

   

Nogle af Toyotas globale resultater

 • Præsentation af vandforbrug ved Toyota-fabrikker rundt om i verden (Asien, Nordamerika, Europa, Kina); Vi lykkedes med at holde vandforbruget pr. produceret enhed stabilt, trods højere vandforbrug på grund af kvalitetsforanstaltninger og nyt redesign af modeller.

 • CDP (Carbon Disclosure Project) er en organisation, der anerkender virksomheder med fokus på reduktion af miljøpåvirkninger som en del af den årlige evalueringsproces. Top virksomheder vises på A-listen over CDP. 

Nogle af resultaterne fra Toyota i Europa

 • ... 15% reduktion af vandforbruget i 2019 sammenlignet med niveauet i 2013

Det har Toyota allerede gjort

Opsamler regnvand fra produktionsanlæg for at reducere forbruget af vand fra forsyningsnettet. Fx opsamler Toyota regnvand fra to store bassiner på samlet 16.500 m2 på Toyota-bilfabrikken i Valenciennes i Frankrig. Det betyder, at der slet ikke benyttes vand fra forsyningsnettet til produktionen.

Udviklet rensningsmetoder, således at brugt vand kan bruges igen eller føres tilbage til lokale forsyningsnet.

Reduceret vandforbruget fra produktionen med 28 procent, sammenlignet med resultaterne i 2002 – og selvom Toyota ikke har fabrikker i Danmark, har man fra 2010 til 2016 reduceret vandforbruget med 5.514 m3.

Implementeret reduktionsscenarier på fabrikkerne rundt omkring i verden, som matcher de lokale forhold og situationer.

Miljøudfordring 4 er i gang

 • Genbrug af spildevand ved TMMF giver værdifulde ressourcebesparelser

  Industrielt vand anvendes til alle produktionsprocesser inden for fremstilling af vores køretøjer. Efter energi og affald er det en af bilindustriens største miljøpåvirkninger. Toyota Motor Manufacturing France (TMMF), som er en af vores globale fabrikker, har løbende gjort en indsats for at reducere vandforbruget i produktionen.

  I begyndelsen reducerede TMMF det industrielle vand, efter at have reguleret vandkravene for butikkerne. Dernæst begyndte TMMF at undersøge om noget af spildevandet kunne genanvendes i processerne. Dette indebar en kvalitetsanalyse af spildevandet og mulighederne for genbrug heraf.

 • Toyota har udviklet og introduceret innovative teknologier, som er med til at reducere vandforbruget under produktionen af biler. I 2018 begyndte Toyota at gennemføre genanvendelse af spildevand i kemiske belægningsprocesser og optimerede disse for at øge effektiviteten af vandforbruget i processerne. Som følge heraf faldt det samlede vandforbrug med 3,2 procent, og vandforbruget pr. produceret enhed faldt med hele 7,6 procent.
 • Globalt set er Toyota stadig ved at gennemføre foranstaltninger, som skal reducere vandforbruget yderligere og som har en positiv indvirkning på lokale vandmiljøer. Fremadrettet vil Toyota fortsat stræbe efter at minimere indvirkningen på de lokale vandmiljøet ved at fremme af vandbesparelsen og vandgenvinding.
 • For at genbruge vandet i produktionen, skal det blandes med regnvand. TMMF fangede allerede regnvand i et bassin, men installerede et ekstra for at øge effektiviteten af processen og kvaliteten af det genanvendte vand.

  Med dette projekt er TMMF et foregangsland for Toyotas fabrikker verden over med hensyn på vandforbrug. Processen med at gennemføre et succesfuldt projekt på én fabrik og derefter dele, evaluere og implementere den på andre fabrikker, kaldes Yokoten i Toyota-termer

Toyota ISO 14001-certificering

Alle ansatte hos Toyota-forhandlere og -reparatører i Danmark har fokus på energiforbedringer. Der bliver bl.a. holdt øje med, at vandforbruget bliver reduceret, og der er også et skarpt fokus på håndteringen af normalt og farligt affald med henblik på korrekt afskaffelse og evt. genanvendelse

Mange af Toyotas forhandlere i Danmark har også sat gang i andre grønne initiativer. Fx arbejder Toyota i Køge med solceller og horisontale vindmøller og har fokus på beplantning af grunden, så sten bliver skiftet ud med beplantning. Derudover vil Toyota i Køge i fremtiden få lavet nyt tag, som kan opsamle regnvand og bruges til vaskehallen og toiletterne – og dermed minimere og optimere vandforbruget.

 • Toyotas 2050 plan    

  Toyota har implementeret et ledelsessystem indenfor samtlige aktiviteter i Europa ned gennem hele værdikæden. Hensigten er, at hver enkelt aktivitets-ledelsessystem certificeres i henhold til den internationale miljøstandard ISO 14001. Det gælder også alle Toyotas nationale salgs- og marketingkontorer, såsom Toyota Danmark A/S og alle Toyota-forhandlere og -reparatører i Danmark.

 • Alle ansatte hos Toyota-forhandlere og -reparatører i Danmark har fokus på energiforbedringer. Der bliver bl.a. holdt øje med, at vandforbruget bliver reduceret, og der er også et skarpt fokus på håndteringen af normalt og farligt affald med henblik på korrekt afskaffelse og evt. genanvendelse
 • Mange af Toyotas forhandlere har også selv sat gang i grønne initiativer. Fx arbejder Toyota i Køge med solceller og horisontale vindmøller. Dertil har forhandleren fokus på beplantning af grunden, så sten bliver skiftet ud med beplantning. I fremtiden vil Toyota i Køge få lavet nyt tag, som kan opsamle regnvand og bruges til vaskehallen og toiletterne.