1. Om Toyota
 2. Fokus på miljøet
 3. Toyotas miljøudfordring
 4. Toyota miljøudfordring nr. 3

Miljøudfordring 3

Mindre CO2-udledning er en udfordring, som omfatter rationalisering af vores fremstillingsprocesser, så der udledes mindre CO2. Vi vil gøre vores faciliteter mere energieffektive og bruge vedvarende energikilder og dermed være mindre afhængige af fossile brændsler. Vores mål er at opnå nul CO2-udledning på alle fabrikker verden over inden 2050.

2050 - Den globale miljøudfordring

Vores mål er at opnå nul CO2-udledning på alle fabrikker verden over inden 2050.

 • Vores mål for 2030

  Inden 2030 er vores mål at reducere CO2-udledningen fra globale faciliteter med 35 procent sammenlignet med niveauet i 2013.

 • Nogle af Toyotas globale resultater

 • Nogle af resultaterne fra Toyota i Europa

  Reduktion af CO2-udledninger i 2017 sammenlignet med niveauet i 2013

Det gør Toyota Danmark

  • TDK udarbejder en årlig miljøredegørelse, som viser den aktuelle status på miljøområdet.

  • TDK deler Toyota Earth Charter´s visioner og holdninger.

  • TDK vil stræbe efter at være førende på miljøområdet indenfor autobranchen.

  • TDK vil altid søge at nå højere mål end de af loven fastsatte

   

  • TDK vil reducere firmaets belastning af miljøet, så længe det er hensigtsmæssigt, teknisk muligt og økonomisk forsvarligt.
  • TDK udarbejder og vedligeholder et miljøledelsessystem, der overholder kravene i DS/EN ISO 14001:2015

  • TDK vil sætte mål og arbejde for at opnå målene i Toyota Miljøudfordring 2050

  • TDK vil følge de miljømæssige regler, forordninger, love og lokale aftaler.

  • TDK vil kontinuerligt styrke miljøbevidstheden blandt medarbejderne gennem information

  • TDK vil tilstræbe et minimalt ressourceforbrug og fokusere på renere teknologi. Vores miljøindsats skal sikre, at der løbende sker forbedringer på miljøområdet, og at fastlagte mål nås.

MILJØUDFORDRING 3 ER I GANG

 • Fokus på energieffektivitet på vores fabrikker

  CO2-udledningerne i vores anlæg kommer fra den energi, der anvendes i fremstillingsprocessen. Et team med fokus på forbedring af fremstillingsprocessen kom frem til, hvordan energieffektiviteten kunne forbedres betydeligt inden for dampprocesser.

  Teamet undersøgte dampprocesserne i to produktionsanlæg i Europa, hvor damp anvendes - Toyota Motor UK Burnaston (TMUK) og Toyota Motor Manufacturing Turkey (TMMT). På begge steder identificerede de potentialet til at reducere energitab fra 33% til 8% ved fuldstændigt at fjerne dampprocessen og erstatte den med en mere enkelt og smart proces.

  TMUK har afsluttet den sidste fase af det dampfrie projekt. TMMT arbejder for at opnå deres dampfrie model inden 2020.

 • Markante energibesparelser på fabrikken i Frankrig

  Selv om energiforbruget allerede var på et meget lavt niveau takket være designet og løsningerne på byggekonceptet, har vores fabrik i Frankrig (TMMF) foretaget yderligere reduktioner. De har reduceret energiforbruget med hele 57% i forhold til niveauet i 2002, grundet smart isolering og topmoderne belysning.

  Desuden investerer TMMF i vedvarende energi. Hvert år spares miljøet for 2,5 tons CO2 takket være et solcelleanlæg på taget. En anden besparelse på 18,4 tons CO2 om året skyldes en solvæg, der opvarmer luften udefra, hvorefter den varme luft videreføres til nogle af værkstederne. For nylig blev et gasanlæg udskiftet med et biomasseanlæg, hvilket resulterede i CO2 besparelser på 1.285 tons om året.

 • TMMF var fra starten designet til at levere den bedst mulige energieffektivitet. Nogle lagerområder er op til 10 gange mindre end bilindustriens almindelige standarder ved produktion af biler. Visuelt er den lave bygning diskret integreret i landskabet.

   

 • Vi leverer brint til vores gaffeltrucks

  For at fremme anvendelsen af brintbaserede teknologier til at opfylde vores mål om ingen CO2-udledning, har vi introduceret SimpleFuel ™ på vores Motomachi-fabrik i Japan.

  SimpleFuel ™ er en forenklet brintstation. Den bruger elektricitet fra solceller på fabrikken til at producere brint fra elektrolysen af vand. Brintet komprimeres og stilles til rådighed for vores gaffeltrucks.

 • En brintstation kan producere næsten 9 kg. brint pr. dag, hvilket er nok til at holde otte gaffeltrucks i drift. Desuden betyder den kompakte størrelse på brintstationen, at den kan installeres i små rum, hvilket gør den velegnet til hurtig og nem tankning på fabrikken.

  SimpleFuel ™ -brintstationen har været i Motomachi siden marts 2018, hvor den har reduceret CO2-udledningen. Hvis dette pilotprojekt i Japan viser sig at være vellykket, vil ledelsen på de to Toyota-fabrikker i UK og Frankrig også implementere denne løsning i Europa.

  Læs mere her