MyT

Find min bil

 • Med appen MyT (eller via portalen MyToyota) kan du kontrollere din Toyotas seneste position. Alt efter hvilken model din Toyota er, hentes positionen på grundlag af den sidste geografiske placering, der er modtaget fra din Toyota på det tidspunkt, hvor du stoppede og slukkede for din Toyota
 • Du kan se din Toyotas parkeringsposition på et kort sammen med adressen på positionen (hvis den findes) og det tidspunkt, hvor bilen blev efterladt på den position. Du kan aktivere navigationen til at guide dig hen til din Toyota (så du ser ruten, afstanden og den tid, det tager at gå til bilen) via din MyToyota-konto eller via andre apps (f.eks. Apple Maps, Google Maps etc.).
 • Hvis din Toyota er udstyret med en enhed, der giver adgang til at bruge internetadgangstjenesten, overføres din Toyotas position regelmæssigt under kørslen, så du kan dele bilens aktuelle position med andre. Hvis du deler den aktuelle position, kan du vælge de kontaktpersoner, som du vil dele din position med, og hvor længe du ønsker at gøre det. Dit ID til sociale medier bruges muligvis i forbindelse med denne funktion.

Del til bil

 • Hvis din Toyota er udstyret med en opkoblet navigationsenhed i bilen, kan du selv planlægge din rute i MyT-appen og derefter sende den til din Toyota. Du kan angive et ønsket starttidspunkt eller ønsket ankomsttidspunkt. Ruteberegningen forudsiger de sandsynlige trafikforhold på det pågældende tidspunkt og angiver den forventede rejsetid. Du kan gennemse de ture, du har sendt, redigere dem og sende dem til din Toyota igen. Du kan tilføje valgfrie interessepunkter på vejen hen til din destination. Du kan finde mere information om opkoblingen og brugen af navigationsenheden i bilen i brugervejledningen til din Toyota eller på portalen MyToyota.

Bil til dør

 • Hvis din Toyota er udstyret med en opkoblet navigationsenhed, foreslår MyT-appen at guide dig til den destination, du har angivet i navigationsenheden, efter at du har forladt bilen. Denne tjeneste er baseret på forskellen mellem din destinations position og din parkerede Toyotas position. Hvis du med andre ord ikke har kunnet parkere din Toyota tæt på den destination, du havde angivet i navigationen, kan du genoptage guidningen med MyT-appen for at komme frem til din endelige destination (f.eks. til fods). Du kan også genoptage din navigation fra andre mobiltelefonapps. Vi behandler din endelige destinations position og din (parkerede) Toyotas position. Du kan finde mere information om opkoblingen og brugen af navigationsenheden i bilen i brugervejledningen til din Toyota eller på portalen MyToyota.

Køredata

 • I MyT-appen (eller på MyToyota-portalen) kan du se data for din kørestil/kørselsadfærd på grundlag af data om geografisk placering, gyro- og G-sensorer samt antal kørte kilometer og forbrug. Disse data stilles til rådighed for hver tur. Du kan markere hver enkelt tur som enten “Privat” eller “Erhverv” og generere en rapport, hvor du kan se begivenheder som f.eks. hårde opbremsninger og kraftige accelerationer med angivelse af tidspunkt og position.

Batteribeskyttelse

 • Afhængigt af den opkoblede enhed, som din Toyota er udstyret med, viser MyT-appen opladningsniveauet for dit 12-volt batteri. Hvis opladningsniveauet falder til et niveau, der kan medføre en risiko for, at din Toyota ikke kan starte, vil der blive vist en advarsel i MyToyota-appen.

Ulykkesassistent

 • Under visse omstændigheder aktiveres den obligatoriske nødopkaldsfunktion: Bemærk, at din Toyota automatisk underretter redningstjenester i det land, hvor din Toyota befinder sig, hvis der opstår en kollision, som udløser en airbag. Dette er reguleret i henhold til EU-forordning om “eCall” (Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2015/758 af 29. april 2015) eller dens lokale modstykke uden for EU, hvor det er relevant.

Advarselslamper

 • Afhængigt af den opkoblede enhed, som din Toyota er udstyret med, kan MyT-appen gøre dig opmærksom på bestemte advarsler, der bliver vist i din Toyota. Disse advarsler gengiver, men erstatter ikke de advarselslamper, der bliver vist i din Toyotas instrumentpanel/kombiinstrument. Du har som fører til enhver tid ansvar for at reagere på advarselslamperne i din Toyota.
 • Disse advarsler kommunikeres til Toyota-netværket, så det kan støtte og hjælpe dig, hvis en reparation er nødvendig. Med det samtykke, der gives til Toyota og MyT-appen, får du mulighed for at beslutte, om du gerne vil kontaktes eller ej. Bemærk, at Toyota og Toyota-netværket ikke udsteder nogen garantier for at kontakte dig proaktivt, når der tændes en advarselslampe, da denne tjeneste i høj grad afhænger. Advarsler sendes kun til Toyota-netværket hvis kunden i MyT har givet tilladelse til det. Samtykke til ”påmindelser” der giver forhandleren lov til proaktivt at kontakte kunden, skal kunden give særskilt til forhandleren. Det kan pt ikke gøres via MyT.

Brændstofniveau

 • Afhængigt af den opkoblede enhed, som din Toyota er udstyret med, viser MyT-appen det tilgængelige brændstofniveau i tanken på din Toyota. Brændstofniveauet er angivet i procent af den samlede brændstofkapacitet. Det oplyste brændstofniveau er baseret på de seneste data fra tankmåleren, der er blevet modtaget fra din Toyota, på det tidspunkt, hvor du sidst afbrød tændingen. Derfor kan der være en forskel på det brændstofniveau, der er angivet i MyT-appen, og det brændstofniveau, der fremgår af instrumentpanelet i din Toyota. Der kan også forekomme mindre forskelle, der afhænger af de omgivelser, din Toyota er parkeret i (f.eks. udetemperatur, hældning…). Du skal altid først og fremmest gå ud fra tankmåleren i din Toyotas instrumentpanel, og Toyota påtager sig intet ansvar, hvis der vises mangelfulde eller unøjagtige oplysninger i MyT-appen.

Hybrid Coaching

 • Denne tjeneste registrerer din kørsel, og på baggrund af beregninger får du en hybridscore samt gode råd til at forbedre din hybridkørsel.
 • Disse registreringer gøres tilgængelige for hver tur. Hver tur kortlægges ved at fremhæve den tid, du kører på el samt adfærdsmæssige hændelser (acceleration, bremsning og konstant hastighed), der er sammenkædet med en kontekstbaseret vejledning for at hjælpe dig med at reducere brændstofforbruget. Du har også adgang til dine samlede data og kan nemt følge udviklingen i din hybridkørsel over tid.

Fjernstyrede funktioner

Afhængigt af den opkoblede enhed, som din Toyota er udstyret med, viser MyToyota-appen batteriniveauet og den resterende rækkevidde for din plug-in-hybrid eller din elbil.

Den resterende rækkevidde er angivet i kilometer, men kan afvige fra den rækkevidde, der vises i bilen. Orienter dig altid ud fra batteriindikatoren i instrumentpanelet i din Toyota.
Toyota bærer intet ansvar i tilfælde af ufuldstændige eller unøjagtige informationer i MyT-appen. Med denne tjeneste kan du desuden fjernplanlægge en opladning af din bil.

Afhængigt af den opkoblede enhed, som din Toyota er udstyret med, kan du fjernaktivere bilens parkeringsvarme og -køling via MyToyota-appen. Alt efter bilmodellen kan du også fjernindstille den ønskede temperatur, starte den elopvarmede forrude eller elbagruden samt indstille en eller flere timere, så din bil varmes op eller afkøles, før du skal bruge den.

Vær opmærksom på følgende, når du skal bruge de fjernbetjente tjenester:

 • Bilen er færdigparkeret, og du har kontrolleret bilens omgivelser sikkerhedsmæssigt. Sørg for, at der ikke er personer eller dyr i bilen.
 • Betjen ikke systemet, hvis motorhjelmen er åben, eller hvis bilen er parkeret indenfor uden ventilation.
 • Brug kun tjenesten, når det er nødvendigt. Husk miljøet og dine omgivelser, og minimer støj og luftforurening.
Overhold altid gældende lokal og national lovgivning, der kan forbyde disse tjenester der, hvor du befinder dig (fx kommuner og nationalparker).

Hybrid Coaching

Du kan, alt efter hvilken opkoblet enhed din Toyota er udstyret med, nemt lokalisere din bil på en fyldt parkeringsplads. Brug billokaliseringsfunktionen, hvilket tænder havariblinket på afstand og hjælper dig med at lokalisere din bil. Havariblinket tændes i 30 sek. Efter 30 sek. kan du tænde det igen.

LÅSNING/OPLÅSNING

Du kan, alt efter hvilken opkoblet enhed din Toyota er udstyret med, nemt låse og låse din bil op på afstand ved hjælp af MyToyota-appen.

Bemærk, at du ikke kan låse bilen, hvis:

 • nogen af dørene er åbne
 • der er en Smart Key inde i bilen
 • bilalarmen er indstillet
 • bilen er blevet låst med en nøgle
I alle disse scenarier er låseknappen deaktiveret.

Når du bruger låsefunktionen, skal du sørge for, at der ikke er børn, sårbare personer eller dyr, der bliver låst inde i bilen uden opsyn. Hvis de bliver låst inde i bilen, kan de få hedeslag, dehydrering eller hypotermi, hvilket kan medføre død eller alvorlige kvæstelser. Toyota er ikke ansvarlig for materielle tab, skader eller ulykker, mens bilen er låst. Brugeren bærer den fulde risiko og det fulde ansvar ved at låse bilen.

Når du bruger oplåsningsfunktionen, skal du være opmærksom på, at dette potentielt kan medføre uautoriseret adgang til bilen. Toyota er ikke ansvarlig for materielle tab, skader eller ulykker, mens bilen er låst op. Brugeren bærer den fulde risiko og det fulde ansvar ved at låse bilen op.

BILSTATUS

Du kan via MyToyota-appen hurtigt tjekke din bils status. MyToyota-appen vil, alt efter hvilken opkoblet enhed din Toyota er udstyret med, vise de forskellige mulige statusser for din bils døre, ruder, soltag, bagagerum og lygter samt en eventuelt efterladt Smart Key inde i bilen.

Du kan modtage en push-meddelelse 4 min. efter afbrydelse af tændingen. Dette sker for at informere dig, hvis noget vedrørende bilen ikke er, som det plejer at være (push-meddelelser skal være aktiveret i din smartphones indstillinger). Du kan modtage en eller flere af følgende notifikationer:

 • Åbne ruder (en eller flere ruder er åbne)
 • Ulåste døre (hvis der er ulåste døre)
 • Åbent skydetag (hvis skydetaget er åbent)
 • Tændt lys (hvis for- eller baglygterne stadigvæk lyser)