1. Toyota-ejere
 2. Connected Services
 3. Mere information

Få mere information om Connected Services

Find min bil

 • Med appen MyToyota (eller via portalen MyToyota) kan du kontrollere din Toyotas seneste position. Alt efter hvilken model din Toyota er, hentes positionen på grundlag af den sidste geografiske placering, der er modtaget fra din Toyota på det tidspunkt, hvor du sidst afbrød tændingen fra på din Toyota, eller livepositionsregistreringen.
 • Du kan se din Toyotas parkeringsposition på et kort sammen med adressen på positionen (hvis den findes) og det tidspunkt, hvor bilen blev efterladt på den pågældende position. Du kan aktivere navigationen til at guide dig hen til din Toyota (så du ser ruten, afstanden og den tid, det tager at gå til bilen) via din MyToyota-konto eller via andre apps (fx Apple Maps, Google Maps etc.).
 • Hvis din Toyota er udstyret med en enhed, der giver adgang til at bruge internetadgangstjenesten, overføres din Toyotas position regelmæssigt under kørslen, så du kan dele bilens aktuelle position med andre. Hvis du deler den aktuelle position, kan du vælge de kontaktpersoner, som du vil dele din position med, og hvor længe du ønsker at gøre det. Dit id til sociale medier bruges muligvis i forbindelse med denne funktion.

Del med bil

 • Hvis din Toyota er udstyret med en opkoblet navigationsenhed i bilen, kan du selv udforme din rute i MyToyota-appen og derefter sende den til din Toyota. Du kan angive et ønsket starttidspunkt eller ønsket ankomsttidspunkt. Ruteberegningen forudsiger de sandsynlige trafikforhold på det pågældende tidspunkt og angiver den forventede rejsetid. Du kan gennemse de ture, du har sendt, redigere dem og sende dem til din Toyota igen. Du kan tilføje valgfrie interessepunkter på vejen hen til din destination. Du kan finde mere information om opkoblingen og brugen af navigationsenheden i bilen i brugervejledningen til din Toyota eller på portalen MyToyota.

Bil til dør

 • Hvis din Toyota er udstyret med en opkoblet navigationsenhed, foreslår MyToyota-appen at guide dig til den destination, du har angivet i navigationsenheden, efter at du har forladt bilen. Denne tjeneste er baseret på forskellen mellem din destinations position og din parkerede Toyotas position. Hvis du med andre ord ikke har kunnet parkere din Toyota tæt på den destination, du havde angivet i navigationen, kan du genoptage guidningen med MyToyota-appen for at komme frem til din endelige destination (fx til fods). Du kan også genoptage din navigation fra andre mobiltelefonapps. Vi behandler din endelige destinations position og din (parkerede) Toyotas position. Du kan finde mere information om opkoblingen og brugen af navigationsenheden i bilen i brugervejledningen til din Toyota eller på portalen MyToyota.

Kørselsdata

 • I MyToyota-appen (eller på MyToyota-portalen) kan du se data for din kørestil/kørselsadfærd på grundlag af data om geografisk placering, gyro- og G-sensorer samt antal kørte kilometer og forbrug. Disse data stilles til rådighed for hver tur. Du kan markere hver enkelt tur som enten “Privat” eller “Erhverv” og generere en rapport, hvor du kan se begivenheder som fx hårde opbremsninger og kraftige accelerationer med angivelse af tidspunkt og position.

Servicepåmindelser

 • Baseret på din Toyotas kilometertal giver vi dig besked om kommende vedligeholdelse eller service. Disse påmindelser organiseres i det land, hvor tjenesten er indgået, og kan variere med hensyn til tilgængelighed og/eller nøjagtighed. Når du modtager en påmindelse, vil du kunne oprette en aftale med en autoriseret forhandler efter eget valg. Vi anbefaler, at du definerer din foretrukne autoriserede forhandler på din MyToyota-konto. Hvis du overser en første påmindelse, kan det ske, at vi sender dig en anden påmindelse.
 • Du er ansvarlig for at sørge for, at din Toyota kommer til vedligeholdelse eller service i henhold til de foreskrevne intervaller. Ansvaret påhviler fortsat dig, selv om vi yder denne tjeneste og sender dig relevante påmindelser.

Batteribeskyttelse

 • Afhængigt af den opkoblede enhed, som din Toyota er udstyret med, viser MyToyota-appen opladningsniveauet for dit 12-volts-batteri. Hvis opladningsniveauet falder til et niveau, der kan medføre en risiko for, at din Toyota ikke kan starte, vil der blive vist en advarsel i MyToyota-appen.

Ulykkesassistent

 • Tilgængeligheden af denne tjeneste afhænger af, hvilken type opkoblet enhed der er monteret i din Toyota. Hvis denne tjeneste fås til din Toyota, overvåger bestemte sensorer, der er forbundet med den opkoblede enhed i bilen, udefrakommende påvirkninger af din Toyota. Hvis en påvirkning overstiger en fordefineret grænseværdi, underrettes vi om hændelsen. Denne type kollisionsoplysninger kan blive delt med dit lokale Toyota Roadside Assistance-firma (RSA), som kan kontakte dig for at tilbyde assistance på basis af kollisionsdataenes alvorlighed og på basis af deres lokale politikker. RSA-firmaet kontakter dig ved hjælp af dine personlige data, der er tilgængelige fra din MyToyota-konto. Eventuelle nærmeste pårørende, der er angivet på din MyToyota-konto, kontaktes muligvis også afhængigt af det lokale RSA-firmas politik. Hvis RSA-firmaet ikke kan få fat i dig (fordi du fx ikke kan svare) eller dine nærmeste pårørende, kan RSA-firmaet afhængigt af deres lokale politik og alvorligheden af ulykken, inddrage redningstjenesten eller politiet. Du og dine nærmeste pårørende har altid mulighed for at acceptere eller afvise den assistance, som RSA-firmaet yder.
 • Vi garanterer ikke for tilgængeligheden eller kvaliteten af nogen form for redningstjeneste, som vi måtte tilbyde dig. Hverken RSA-firmaet eller TME kan gøres ansvarlige for, hvis redningstjenesten eller politiet ikke inddrages, eller for nogen forsinkelse eller fejl ved en sådan inddragelse.
 • Bemærk, at hvis du aktiverer “privat tilstand” i MyToyota-appen og/eller på din MyToyota-konto (det vil sige, at du blokerer vores brug af din Toyotas geografiske position), er vi ikke i stand til at finde din Toyota i tilfælde af en ulykke, og denne tjeneste vil ikke virke (se betingelserne for Connected Services og privatlivspolitikken for Connected Services for flere oplysninger om privat tilstand).
 • Under visse omstændigheder aktiveres den obligatoriske nødopkaldsfunktion: Bemærk, at din Toyota automatisk underretter redningstjenester i det land, hvor din Toyota befinder sig, hvis der opstår en kollision, som udløser en airbag. Dette er reguleret i henhold til EU-forordning om “eCall” (Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2015/758 af 29. april 2015) eller dens lokale modstykke uden for EU, hvor det er relevant.

Kontrollamper

 • Afhængigt af den opkoblede enhed, som din Toyota er udstyret med, kan MyToyota-appen gøre dig opmærksom på bestemte advarsler, der bliver vist i din Toyota. Disse advarsler gengiver, men erstatter ikke de kontrollamper, der bliver vist i din Toyotas instrumentpanel/multiinformationsdisplay. Du har som fører til enhver tid ansvar for at reagere på kontrollamperne i din Toyota.
 • Disse advarsler kommunikeres til Toyota-netværket, så du kan få støtte og hjælp, hvis en reparation er nødvendig. Med det samtykke, der gives til Toyota og MyToyota-appen, får du mulighed for at beslutte, om du gerne vil kontaktes eller ej. Bemærk, at Toyota og Toyota-netværket ikke udsteder nogen garantier for at kontakte dig proaktivt, hvis en kontrollampe lyser, da denne tjeneste i høj grad afhænger af dit område, tilgængeligheden og dækningen. Hvis der bliver vist en advarsel, skal du altid følge anvisningerne i instruktionsbogen for specifik vejledning.

Brændstofniveau

 • Afhængigt af den opkoblede enhed, som din Toyota er udstyret med, viser MyToyota-appen det resterende brændstofniveau i tanken på din Toyota. Brændstofniveauet er angivet i procent af den samlede brændstofkapacitet. Det oplyste brændstofniveau er baseret på de seneste data fra tankmåleren, der er blevet modtaget fra din Toyota, på det tidspunkt, hvor du sidst afbrød tændingen. Derfor kan der være en forskel på det brændstofniveau, der er angivet i MyToyota-appen, og det brændstofniveau, der fremgår af instrumentpanelet i din Toyota. Der kan også forekomme mindre forskelle, der afhænger af de omgivelser, din Toyota er parkeret i (fx udetemperatur og hældning). Du skal altid først og fremmest gå ud fra tankmåleren i din Toyotas instrumentpanel. Toyota påtager sig intet ansvar, hvis der vises mangelfulde eller unøjagtige oplysninger i MyToyota-appen.

Hybrid coaching

 • Med denne tjeneste kan du gennemse registreringerne i MyToyota-appen for din hybridkørsel på grundlag af hybridnøgleparametre (tid kørt på el og hybridkørselsresultat).
 • Disse data stilles til rådighed for hver tur. Hver tur kortlægges ved at fremhæve din kørsel på el samt adfærdsmæssige hændelser (acceleration, bremsning og konstant hastighed), der er sammenkædet med en kontekstbaseret vejledning for at hjælpe dig med at reducere brændstofforbruget. Du har også adgang til dine samlede data og kan nemt følge udviklingen i din hybridkørsel over tid.

Fjernstyrede funktioner

Afhængigt af den opkoblede enhed, som din Toyota er udstyret med, viser MyToyota-appen batteriniveauet og den resterende rækkevidde for din plug-in-hybrid eller din elbil.

Den resterende rækkevidde er angivet i kilometer, men kan afvige fra den rækkevidde, der vises i bilen. Orienter dig altid ud fra batteriindikatoren i instrumentpanelet i din Toyota.

Toyota bærer intet ansvar i tilfælde af ufuldstændige eller unøjagtige informationer i MyToyota-appen. Med denne tjeneste kan du desuden fjernplanlægge en opladning af din bil.

Du kan, alt efter hvilken opkoblet enhed din Toyota er udstyret med, opvarme eller afkøle din bil på forhånd og på afstand ved hjælp af MyToyota-appen. Alt efter bilmodellen kan du også fjernindstille en ønsket temperatur, starte afrimningen af for- eller bagruden samt indstille en eller flere parkeringsvarme- eller parkeringsventilationstimere for din bil.

Vær opmærksom på følgende, når du skal bruge de fjernbetjente tjenester:

 • Bilen er færdigparkeret, og du har kontrolleret bilens omgivelser sikkerhedsmæssigt. Sørg for, at der ikke er personer eller dyr i bilen.
 • Betjen ikke systemet, hvis motorhjelmen er åben, eller hvis bilen er parkeret indenfor uden ventilation.
 • Brug kun tjenesten, når det er nødvendigt. Husk miljøet og dine omgivelser, og minimer støj og luftforurening.


Overhold altid gældende lokal og national lovgivning, der kan forbyde disse tjenester der, hvor du befinder dig (fx kommuner og nationalparker).

Toyotas ladenetværk

 • Toyotas ladenetværk giver adgang til ét af de største europæiske ladenetværk. Du kan søge efter ladestationer og se oplysninger om hver ladestation som fx tilgængelighed i realtid, ladehastighed og stiktyper.
 • Med et abonnement kan du desuden se priserne for opladning, låse en ladestation op med din app eller dit RFID-kort og starte en opladning. Du modtager en månedlig faktura for alle opladninger i slutningen af hver måned.
 • Det kan forekomme, at vi bruger eksterne partnere til at yde denne tjeneste til dig, og visse personlige oplysninger som fx stelnummer, bruger-id, aftalenummer og startdato videregives til vores partnere. Toyotas ladenetværk udbydes i samarbejde med vores tekniske partnere og er underlagt yderligere handelsbetingelser og en privatlivspolitik, der er tilgængelige på https://www.Toyota-Charging-Network.eu (Opens in new window) (for TOYOTA) / https://www.lexus-charging-network.eu/web/lexus-global (Opens in new window) (for LEXUS).

Bilstatus

Du kan hurtigt tjekke din bils status via MyToyota-appen. MyToyota-appen vil, alt efter hvilken opkoblet enhed din Toyota er udstyret med, vise de forskellige mulige statusser for din bils døre, ruder, soltag, bagagerum og lygter samt en eventuelt efterladt Smart Key inde i bilen.

Du kan modtage en push-meddelelse 4 min. efter afbrydelse af tændingen. Dette sker for at informere dig, hvis noget vedrørende bilen ikke er, som det plejer at være (push-meddelelser skal være aktiveret i din smartphones indstillinger). Du kan modtage en eller flere af følgende notifikationer:

 • Åbne ruder (en eller flere ruder er åbne)
 • Ulåste døre (hvis der er ulåste døre)
 • Åbent skydetag (hvis skydetaget er åbent)
 • Tændt lys (hvis for- eller baglyset stadigvæk lyser)

Låsning/oplåsning

Du kan, alt efter hvilken opkoblet enhed din Toyota er udstyret med, nemt låse og låse din bil op på afstand ved hjælp af MyToyota-appen.

Bemærk, at du ikke kan låse bilen, hvis

 • en af dørene er åbne
 • der er en Smart Key inde i bilen
 • bilalarmen er aktiveret
 • bilen er blevet låst med en nøgle.


I alle disse tilfælde er låseknappen deaktiveret.

Når du bruger låsefunktionen, skal du sørge for, at der ikke er børn, sårbare personer eller dyr, der bliver låst inde i bilen uden opsyn. Hvis de bliver låst inde i bilen, kan de få hedeslag, dehydrering eller hypotermi, hvilket kan medføre død eller alvorlige kvæstelser. Toyota er ikke ansvarlig for materielle tab, skader eller ulykker, mens bilen er låst. Brugeren bærer den fulde risiko og det fulde ansvar ved at låse bilen.

Når du bruger oplåsningsfunktionen, skal du være opmærksom på, at dette potentielt kan medføre uautoriseret adgang til bilen. Toyota er ikke ansvarlig for materielle tab, skader eller ulykker, mens bilen er låst op. Brugeren bærer den fulde risiko og det fulde ansvar ved at låse bilen op.

Billokalisering

Du kan, alt efter hvilken opkoblet enhed din Toyota er udstyret med, nemt lokalisere din bil på en fyldt parkeringsplads. Brug billokaliseringsfunktionen, hvilket tænder havariblinket på afstand og hjælper dig med at lokalisere din bil. Havariblinket tændes i 30 sek. Efter 30 sek. kan du tænde det igen.