Toyota deltog på Climate Planet 2017

for at støtte op om arbejdet for et bedre miljø

Toyota var repræsenteret som samarbejdspartner ved Climate Planet i Århus og København i sommeren 2017.

Toyota tager, som en af verdens største bilproducenter, ansvar for miljøet og har et erklæret mål - Toyotas Miljøudfordring, med seks særskilte udfordringer - om senest i 2050 at reducere CO2-udledningen fra Toyota-biler til nul i hele bilens livscyklus, lige fra produktion og brug til skrotning og genanvendelse. Transport og bilers påvirkning af miljøet er en del af udfordringen, men også en del af løsningen.

Transport og mobilitet er en nødvendighed for vores samfund. Den helt store udfordring er at udvikle transport og mobilitet, så det har mindst mulig og i bedste fald slet ingen negativ indvirkning på klimaet og miljøet. Toyota investerer hvert år milliarder af kroner i forskning og udvikling af miljørigtige teknologier. Ved Climate Planet fortæller vi blandt andet om, hvad Toyota gør for at løse udfordringerne.

Toyotas hybridbiler er første store skridt på vejen mod den ultimativt forureningsfrie bil, og Toyota sælger allerede i dag den forureningsfrie brintbil Mirai. Her er eneste udledning under kørslen rent vand. Altså ingen CO2, farlige kvælstoffer eller sundhedsskadelige partikler. Til glæde for vores fælles planet. Dette vigtige budskab ønskede vi at gøre opmærksom på gennem vores støtte til Climate Planet i sommeren 2017.

Se videoen om Toyota Mirai og Climate Planet i Århus
Toyota er partner ved Climate Planet 2017
Climate Planet i Århus og i København

Climate Planet kunne opleves på havnefronten i Århus samt på Rådhuspladsen i København. Den ydre jordklode-konstruktion er hele 24 meter i diameter og 19,9 meter høj og forestiller en tro kopi af jorden. Indvendigt er der mørkt, som i det ydre rum, hvor man kun kan se den store jordklode i midten lyse op. Der er plads til 300 personer ad gangen.

Vejrgloben i midten af jordkloden er 4 meter i diameter og hænger midt i rummet. Man kan bevæge sig rundt om den og se den fra alle sider. 4 højteknologiske projektorer viser hele tiden levende billeder fra jorden fra både fortid, nutid og fremtid.

Live projekteringen på den indvendige klode viser jordens udvikling med data fra NASA siden 1905 og frem til i dag. Den viser desuden industrialiseringen på jorden og forudsigelser om klimaforandringer samt hvordan, jordens fremtid afhænger af vores handlinger.

/
/
Mød Toyota på Climate Planet

Toyota var præsenteret på et udendørs udstillingsområde udenfor den store planet. Her introducerede vi jer blandt andet for vores revolutionerende brintbil, Toyota Mirai. Repræsentanter fortalte, blandt andet ved hjælp af film og billeder, om Mirai og hvorfor det betyder så meget for miljøet og den fremtidige bilindustri, at Mirai kører på brint og kun udleder rent vand.

Kommende generationer af miljøbevidste bilister kræver nye og rene transportformer, og vi er overbeviste om, at brint er et af svarene på dette krav. Vi valgte derfor at producere brintbiler sideløbende med alternative biltyper baseret på andre former for brændstof.

Ud over Toyota Mirai var der også mulighed for at opleve en Toyota hybridbil. Toyota har i over 20 år været førende på hybrid, og vores hybridbiler har skrevet historie for mere end 11 millioner mennesker verden over. Også i Danmark vinder hybrid-biler mere og mere frem. Det skyldes blandt andet de danske bilisters øgede miljøbevidsthed og ønske om at gøre en forskel.

En hybridbil fra Toyota kører op til 50 % elektrisk og er 100 % fri for opladning. Den er nærmest lydløs og har automatgear.

Toyota Miljøudfordring 2050

Selvom vi er stolte af vores rekord som pioner indenfor miljøteknologi, mener vi stadig at der er meget mere, vi kan opnå. Vi har derfor udarbejdet en række af større udfordringer, Toyota Miljøudfordring 2050, som vi arbejder på at opnå inden 2050. Udfordringerne strækker sig lige fra nul miljøbelastning til at levere en række positive miljømæssige fordele.

Essensen i vores mission er at gøre livet bedre ved hjælp af nye teknologier, nye måder at arbejde på, nytænkning indenfor reduktion af emissionerne, øgning af genanvendelsen, beskytte naturressourcer, lave vedvarende energikilder og samtidigt hjælpe mennesker rundt omkring i verden til at bo og arbejde bedre i harmoni med naturen.

På vores udstilling på Climate Planet fortalte vi mere om, hvad Toyota Miljørudfordring 2050 går ud på og komme nærmere ind på de seks store udfordringer vi, som et af verdens største bilproducenter, står overfor.

/
Læs mere om Toyota Miljøudfordring 2050
- og vores arbejde for et renere miljø