Miljøfokus i Toyota Danmark

Toyota Danmark vil arbejde for miljøets bedste

Toyota Danmark betragter miljøbeskyttelse som et væsentligt punkt.

Toyota er helt i top

Toyota er i flere år kåret som en af de mest miljørigtige virksomheder i verden. Det er sket i undersøgelsen Best Global Green Brands fra den anerkendte internationale konsulentvirksomhed Interbrand. De 50 mest miljørigtige virksomheder bliver hvert år fundet og kåret af Deloitte og Interbrand.

Toyota Danmark har til hensigt at nå målsætningerne i selskabets miljøpolitik ved at finde den mest optimale løsning - både miljømæssigt og økonomisk.
  • TDK vil reducere firmaets belastning af miljøet så længe det er hensigtsmæssigt, teknisk muligt og økonomisk forsvarligt
  • TDK vil altid søge at nå højere mål end de af loven fastsatte
  • TDK vil følge de miljømæssige regler og forordninger, love og lokale aftaler
  • TDK udarbejder og vedligeholder et miljøledelsessystem, der overholder kravene i DS/EN ISO 14001:2004
  • TDK udarbejder en årlig miljøredegørelse som viser den aktuelle status på miljøområdet
  • TDK vil tilstræbe et minimalt ressourceforbrug og fokusere på renere teknologi. Vores miljøindsats skal sikre, at der løbende sker forbedringer på miljøområdet, og at fastlagte mål nås
  • TDK vil kontinuerligt styrke miljøbevidstheden blandt medarbejderne gennem information
Frank Okoisor
Administrerende Direktør, Toyota Danmark A/S
ISO14001 i Toyota

Toyota har implementeret et miljø-ledelsessystem indenfor samtlige aktiviteter i Europa ned gennem hele værdikæden.

Det er hensigten, at hver enkelt aktivitets-ledelsessystem certificeres i henhold til den internationale miljøstandard ISO14001/2004. Dette gælder også alle Toyotas nationale salgs- og marketingkontorer, herunder Toyota Danmark A/S samt alle Toyotas forhandlere og reparatører i Danmark.

/
Skrotning af udtjente biler

Reglerne om producentansvar for udtjente biler har baggrund i et EU-direktiv. Regler indebærer, at det er bilfabrikanternes - og dermed også bilimportørernes ansvar - at bilejeren gratis kan få miljøbehandlet sin udtjente bil.

EU har stillet krav om en genanvendelseseffektivitet på 95%, og det betyder i praksis, at kun 5% af den udtjente Toyota bliver deponeret. Toyota har endvidere det mål, at 100% af udskiftede hybridbatterier skal returneres til Toyota til genanvendelse. Komponenter afmonteres, så de kan genanvendes som reservedele.

Øvrige dele af bilen – eksempelvis jern, bly, olie og bremsevæske - udvindes og omdannes til nye brugbare produkter. Dermed sikres, at udtjente biler genanvendes miljørigtigt som reservedele og nye råstoffer.

/
End of Life Vehicle (ELV)

Toyota Danmark A/S har underskrevet kontrakt med Stena Recycling om gratis tilbagetagelse af din udtjente Toyota, også kaldet ELV (End of Life Vehicle). Den nuværende kontrakt har udløb ved udgangen af 2019.

Aftalen med Stena Recycling sikrer også, at alle udskiftede hybrid-batterier (100%) skal returneres til Toyota til genanvendelse. Stena Recycling håndterer ikke blot gratis Toyota og Lexus, men har også ansvaret for rapportering til alle relevante myndigheder med hensyn til mængder, genanvendelsesprocenter m.v.

Miljørigtig ophugning

Stena Recycling benytter det landsdækkende netværk Refero, hvor du kan aflevere din udtjente Toyota til miljørigtig ophugning.

På deres hjemmeside www.refero.dk finder du din nærmeste miljøgodkendte autoophugger og certificeret genbrugsvirksomhed, og de vil på vegne af Stena Recycling gratis miljøbehandle din Toyota. Refero kan kontaktes på tlf. 56 67 92 00 eller mail Info@stenarecycling.dk

Hvis du som bilejer selv vælger at sørge for transport til Refero, og selv sørger for, at bilen bliver afmeldt, vil du få udbetalt den fulde skrotningsgodtgørelse som i dag er 1500 kr. Hvis man afleverer en udtjent bil, der ikke indeholder f.eks motor, gearkasse eller katalysator skal man eventuelt betale for de manglende dele.

/

Relateret indhold

Toyota bruger cookies for at kunne tilbyde dig en bedre oplevelse på hjemmesiden. Ved at gå videre på siden accepterer du disse cookie-indstillinger. Læs mere om cookies og hvordan de benyttes på Toyotas hjemmeside under 'Brug af cookies'. Toyota bruger cookies for at kunne tilbyde dig en bedre oplevelse på hjemmesiden. Ved at gå videre på siden accepterer du disse cookie-indstillinger. Læs mere om cookies og hvordan de benyttes på Toyotas hjemmeside under 'Brug af cookies'.