1. Toyota-ejere
 2. Connected Services
 3. Privatlivspolitik for Connected Services

Privatlivspolitik

for behandling af dine personoplysninger inden for rammerne af Toyotas Connected Services

Toyota stræber efter at overholde både ordlyden og målet med lovgivningen og gennemføre gennemsigtige og retfærdige forretningsaktiviteter for at være en stærk samfundsborger.

Vi er overbeviste om, at for at kunne opbygge et betroet forhold til vores kunder og levere pålidelige connected cars services, er det essentielt at vi beskytter dine personoplysninger og at vi er gennemsigtige med hensyn til den måde, hvorpå vi håndterer dine personoplysninger.

Denne privatlivspolitik angiver, hvordan vi håndterer dine personoplysninger (”Personoplysninger”), når vi leverer connected car services, som du kan abonnere på via din MyToyota-konto og tilgå gennem MyToyota-appen og -portalen (samlet ”Tjenester” eller ”Tjenesterne”).

Du bør læse denne Privatlivspolitik sammen med Toyotas generelle politik for beskyttelse af privatlivets fred og personoplysninger (”Privatlivspolitik for Toyota”) https://www.toyota.dk/privatlivspolitik.json, hvori vi beskriver generelt, hvordan vi indsamler dine Personoplysninger, hvorfor vi indsamler dem, hvad vi gør med dine Personoplysninger, hvem vi deler dem med, hvordan vi beskytter dem, og de valg du kan træffe vedrørende dine Personoplysninger.

Hvem er ansvarlig for at indsamle og benytte dine Personoplysninger?

Følgende selskab er dataansvarlig for at indsamle og behandle dine Personoplysninger:

Toyota Motor Europe SA/NV
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 60
1140 Bruxelles
Belgien

I partnerskab med:

Toyota Connected Europe Limited
10th Floor, 14-18 Handyside Street
London N1C 4DN
Storbritannien

I det følgende betegnes Toyota Motor Europe og Toyota Connected Europe Limited samlet som “Toyota”, “vi”, “vores” eller “os”.

Hvorfor indsamler og bruger vi dine Personoplysninger?

Vi indsamler og bruger dine Personoplysninger til følgende formål:

 • For at aktivere eller deaktivere dit abonnement på Tjenesterne,
 • For at levere Tjenesterne til dig,
 • For at håndtere dine forespørgsler,
 • For at understøtte vores salgs- og markedsføringsaktiviteter,
 • Med henblik på forskning og udvikling for at udvide og forbedre Tjenesterne (f.eks. ved hjælp af dataanalyse), for at udvikle nye mobilitet - og/eller connected car
 • Tjenester og løsninger og for at forbedre ydeevnen af Toyotas køretøjer, produkter og tjenester eller for at udvikle nye,
 • For at sikre, vedligeholde og støtte vores netværk, systemer og programmer.
 • Hvis det med rimelighed er påkrævet i forbindelse med en tvist, som vi er eller kan blive involveret i, enten direkte med dig eller en tredjepart, 
 • For at vurdere, om dit køretøj (eller dele deraf) stadig er underlagt garanti,
 • For at skabe kundeemner (f.eks. prøv inden du køber) til den forbrugsbaserede forsikringsservice (UBI),
 • Når vi af retshåndhævende myndigheder eller domstole er forpligtet til at videregive dine Personoplysninger,
 • For at forbedre vores Tjenester (f.eks. hvis der er et teknisk problem med dit Toyota-køretøj, kan vi muligvis bruge dine Personoplysninger (f.eks. dine kørselsdata) til at prøve at løse dette problem).

Vi deler dine Personoplysninger med andre til følgende formål:

 • Hvis du har en Toyota udstyret med internetforbindelse, kan udbyderen af den elektroniske kommunikationstjeneste, som leverer internetforbindelsen (”Netværksudbyderen”), være underlagt en juridisk forpligtigelse til at indsamle visse ID-oplysninger om dig. Toyota indsamler sådanne ID-oplysninger fra dig og leverer oplysningerne til Netværksudbyderen,
 • For at sætte vores netværk (nationale distributører og autoriserede forhandlere/reparatører) i stand til at kontakte dig inden for rammerne af leverancen/implementeringen af visse tjenester/segmentering,
 • Hvor vi af offentlige myndigheder (f.eks. retshåndhævende myndigheder) og domstole er forpligtet til at videregive dine Personoplysninger til dem,
 • Hvis det med rimelighed er nødvendigt i forbindelse med en tvist, som vi er eller kan blive involveret i, kan vi dele dine Personoplysninger med f.eks. den eller de øvrige involverede parter i tvisten eller med en domstol,
 • Hvis du har en forbrugsbaseret forsikringsaftale hos en partner til Toyota Insurance Management (TIM), og vi på baggrund af denne aftale deler de Personoplysninger med forsikringsselskabet, som er nødvendige for dem til at gennemføre en sådan aftale og til at yde forsikringsdækning (f.eks. de geografiske positionsdata, der relaterer sig til din Toyota, din køreadfærd mv.),
 • Hvis du har en forbrugsbaseret forsikringsaftale med et forsikringsselskab, der ikke er en del af Toyota-gruppen af virksomheder, og som ikke er partner i Toyota Insurance Management (TIM), vil vi kun dele dine Personoplysninger med et sådan tredjeparts forsikringsselskab efter dit forudgående samtykke,
 • Vi vil muligvis dele dine personoplysninger med tredjepartsudbydere af værditilvæksttjenester, hvis du har givet dit forudgående samtykke hertil,
 • Vi bruger eksterne tjenesteudbydere i forbindelse med udvikling, markedsføring og levering af Tjenesterne. Disse tjenesteudbydere kan under visse omstændigheder få adgang til dine Personoplysninger, når disse leverer tjenester til Toyota,
 • Vi vil muligvis anonymisere dine Personoplysninger og så dele disse anonymiserede data med tredjepart til legitime formål, f.eks. til udvikling af nye mobilitetstjenester og løsninger.

Hvis Personoplysninger bliver behandlet?
Du, som er den person, der har tegnet abonnement på Tjenester i overensstemmelse med vores Brugsvilkår.

Bemærk venligst, at hvis du tillader en anden person at køre i/bruge din Toyota, har du ansvaret for at kommunikere denne privatlivspolitik til denne fører/bruger for at informere føreren/brugeren om behandlingen af vedkommendes Personoplysninger i forbindelse med Tjenesterne.

Før du overdrager ejerskabet af din Toyota til en anden person eller en forhandler, skal du:

 • så vidt det er teknisk muligt, slette alle oplysninger og indhold (herunder eventuelle Personoplysninger), som er lagret på din Toyota, og som er tilgængelige fra din MyToyota-konto,
 • fjerne tilknytningen af din Toyota til din MyToyota-konto.

Hvilke Personoplysninger bliver indsamlet?

Vi vil indsamle og anvende følgende Personoplysninger:

 • ID-oplysninger (f.eks. titel, efternavn og fornavn, modersmål),
 • Kontaktoplysninger (f.eks. mobilnummer, e-mailadresse, postadresse),
 • Hvis du har en Toyota udstyret med internetforbindelse, ID-oplysninger der anmodes om af Netværksudbyderen, der leverer internetforbindelsen (f.eks. en kopi af ID-dokumenter, oplysninger om betalings- eller kreditkort),
 • Oplysninger i forbindelse med MyToyota-kontoen (f.eks. foretrukne kontaktmåde, oplysninger om abonnement, foretrukket sprog at kommunikere på, foretrukne autoriserede forhandler/reparatør),
 • Oplysninger om geografisk placering i forbindelse med din Toyota og/eller din smartphone (f.eks. geografisk placering af dit køretøj (længdegrad og breddegrad), planlagt bestemmelsessted),
 • Køreadfærd (eksempelvis kørelogger, rejselogger, kørehastighed, accelereringshastighed og bremsehastighed),
 • Kontaktoplysninger i nødstilfælde (hvis du har givet disse oplysninger på MyToyota-kontoen),
 • Rejseoplysninger,
 • Vi kan anvende dit ID på sociale medier til at give dig mulighed for at dele din Toyotas placering med andre (f.eks. hvad angår de tjenester, der tillader dig at dele din Toyotas placering med andre via sociale medier efter dit valg),
 • Kundesegment,
 • ID-oplysninger om køretøj (f.eks. bilens nummerplade, stelnummer, dato for køb af bilen),
 • Tekniske oplysninger om køretøj (f.eks. antal kørte kilometer, brændstofforbrug, advarsler) og diagnose data,
 • Nuværende og historiske oplysninger i forbindelse med køretøjet (f.eks. tilbehør, dæk, økonomi, forsikring, og eventuelle garantirelaterede oplysninger),
 • Informationer relateret til fakturaer og betalinger for Tjenesterne (f.eks. historik for dine betalinger af Tjenesterne, fakturaer, momsnummer, hvor relevant), og
 • Historik om interaktion (f.eks. planlagt vedligehold og bestilling af service).

Hvad er retsgrundlaget for Toyotas brug af dine personoplysninger?

1. Nødvendigt for at opfylde vores aftale med dig

Vi behandler generelt dine Personoplysninger, hvis det er nødvendigt, for at vi kan opfylde aftalen, hvori du har tegnet abonnement på Tjenesterne.

2. Vores legitime interesser

Hvor det er relevant, behandler vi dine Personoplysninger, hvis det er påkrævet for at forfølge vores legitime interesser i forbindelse med levering af Tjenesterne, under forudsætning af at vores interesser ikke vejer tungere end dine interesser, rettigheder eller frihedsrettigheder (f.eks. dine rettigheder til beskyttelse af privatlivet). Vi behandler f.eks. Personoplysninger:

 • For at give vores Toyota-netværkspartnere (f.eks. nationale forhandlere, autoriserede forhandlere/reparatører) mulighed for at kontakte dig inden for rammerne af påmindelser om vedligehold og håndtering af sammenstød,
 • Hvor det er relevant, for at gøre det muligt for dig at dele visse Personoplysninger med andre (f.eks. din placering, placeringen af din Toyota, dit bestemmelsessted, dit forventede ankomsttidspunkt),
 • For at gøre det muligt for os at kontakte en kontaktperson i nødstilfælde, som du har udpeget, og som skal kontaktes, hvis du og/eller din Toyota er involveret i et sammenstød,
 • Hvis du har en Toyota udstyret med internetforbindelse, for at give eksterne leverandører (f.eks. Netværksudbyderne, som leverer internetforbindelsen) mulighed for at opfylde deres retlige forpligtelser til at identificere dig (ved at indsamle dine ID-oplysninger),
 • For at gennemføre forskning og udvikling for at udvide og forbedre Tjenesterne, at udvikle nye mobilitets-løsninger og forbedre ydelsen på Toyotas køretøjer, produkter og tjenester. I den sammenhæng kan vi behandle dine Personoplysninger i en form, der ikke kan spores direkte tilbage til dig,
 • For at forbedre vores Tjenester (f.eks. hvis der er et teknisk problem med dit Toyota-køretøj), kan vi bruge dine Personoplysninger (f.eks. dine kørselsdata) til at prøve at løse dette problem), og
 • Til at videregive dine Personoplysninger, når det kræves af os af retshåndhævende myndigheder eller domstolene.

3. Vores retlige forpligtelser

Vi behandler dine Personoplysninger, hvis det er nødvendigt, for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, herunder overholdelse af afgørelser afsagt af domstole eller offentlige myndigheder. Hvis vi f.eks. har debiteret dig for din brug af Internetforbindelsen, kan vi have pligt til at gemme fakturaen (og dine Personoplysninger på fakturaen) i en lovmæssigt foreskrevet periode.

4. Baseret på dit samtykke

I visse tilfælde behandler vi kun dine Personoplysninger, hvis du har afgivet dit forudgående samtykke. For eksempel har vi brug for dit forudgående samtykke til at anvende dine Personoplysninger til at skabe kundeemner (f.eks. prøve før du køber) til den forbrugsbaserede forsikringsservice (UBI) eller for at dele dine personlige data med tredjepartsudbydere af værditilvæksttjenester.

Hvordan kan jeg ophæve brugen af min Toyotas geografiske placering?

Hvis du ikke ønsker, at din Toyotas geografiske placering bruges, kan du til enhver tid aktivere indstillingen ”privatlivsindstillinger” gennem MyToyota-kontoen. Hvis indstillingen ”privatlivsindstillinger” er aktiv, ophører vi med at indsamle disse oplysninger om geografisk placering.

Bemærk venligst, at når indstillingen først er aktiveret, gælder indstillingen ”privatlivsindstillinger” for alle Tjenester, der er afhængige af oplysningen om geografisk placering, undtagen for forbrugsbaseret forsikring, såfremt en forbrugsbaseret aftale herom er indgået vedrørende dit køretøj.

Mange Tjenester afhænger (helt eller delvist) af oplysninger om geografiske placeringer af din Toyota. Når indstillingen ”privatlivsindstillinger” er aktiv, vil disse Tjenester derfor måske ikke tilgængelige, eller deres kvalitet og præcision kan være påvirket. Hvis du f.eks. har aktiveret indstillingen ”privatlivsindstillinger”, er du ikke i stand til at bruge den Tjeneste, der gør det muligt for dig at lokalisere din Toyota, og vi kan ikke lokalisere din Toyota efter en meddelelse om et sammenstød.

Hvis en forbrugsbaseret forsikringsaftale er indgået for dit køretøj, og hvis du aktiverer privatlivsindstillinger, vil dit Toyota-køretøjs geografiske lokalisationsdata dog fortsat blive brugt, men kun til brug for den forbrugsbaserede forsikringsaftale.

Status for indstillingen ”privatlivsindstillinger” (aktiv eller inaktiv) forbliver, som du har indstillet den til, indtil du beslutter at ændre status. Du kan tjekke den nuværende status af indstillingen ”privatlivsindstillinger” på MyToyota-kontoen.

Hvor længe gemmer Toyota mine Personoplysninger?

Vi gemmer ikke dine personoplysninger længere end nødvendigt til de formål, hvortil de behandles.

1. Personoplysninger relateret til brugen af dit køretøj

Personoplysninger, der vedrører brugen af dit køretøj (f.eks. oplysninger om geografisk placering, der er knyttet til dit Toyota-køretøj (f.eks. længdegrad og breddegrad, planlagt destination), køreadfærd (f.eks. kørselslogning, rejselogning, kørehastighed, acceleration og bremsehastighed) og kørselsinformation) opbevares i 12 måneder. Denne periode kan være kortere:

 • Hvis dit abonnement på Tjenesterne ophører eller udløber tidligere,
 • Hvis du sælger dit Toyota-køretøj, og den nye ejer abonnerer på Tjenesterne for det samme køretøj. I dette tilfælde sletter vi alle Personoplysninger, der vedrører din brug af dette køretøj, når den nye ejer aktiverer sit abonnement.

2. Andre personlige data

Vi anvender følgende kriterier for at fastsætte de perioder, som vi gemmer dine øvrige Personoplysninger i (det vil sige andre Personoplysninger, end Personoplysninger relateret til brugen af dit køretøj):

 • Varighed af dit abonnement på og levering af Tjenesterne,
 • Vores retlige forpligtelser til at opbevare visse af dine Personoplysninger,
 • Perioder, hvorunder et krav kan fremsættes af eller mod os,
 • Nødvendigheden af at vi foretager undersøgelser (f.eks. sikkerhedsundersøgelser),
 • Nødvendigheden af at bruge dine Personoplysninger inden for rammerne af nuværende eller potentielle tvister.

Efter opsigelse eller udløb af dit abonnement på Tjenesterne sletter vi enten dine Personoplysninger, der vedrører din brug af Tjenesterne, eller beholder disse Personoplysninger i en form, der ikke kan spores direkte tilbage til dig. Bliver mine

Personoplysninger overført til andre lande?

Toyota driver virksomhed globalt. Derfor kan dine Personoplysninger blive gemt og behandlet af os eller vores tjenesteleverandører i flere lande, herunder andre lande end dit bopælsland, eller landet, hvor din Toyota er købt. Dine Personoplysninger kan f.eks. blive overført til Storbritannien, Japan og/eller USA.

Hvis dine Personoplysninger overføres til lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejde (”EØS”), sikrer vi, at der træffes fornødne garantier, såsom at:

 • Overførslen falder inden for omfanget af en afgørelse om fornødne garantier truffet af EU-Kommissionen i henhold til GDPR, artikel 45,
 • Standardkontraktbestemmelser til databeskyttelse, som godkendt af Europa-Kommissionen eller en databeskyttelsesmyndighed i henhold til GDPR, Artikel 46.2, litra c eller d, er indgået, eller,
 • I tilfælde af overførsel af dine personoplysninger til USA, reguleres overførslen af EU-US Privacy Shield i henhold til GDPR, artikel 45.

For yderligere oplysninger om, hvordan overførsler af Personoplysninger uden for EØS er reguleret, henvises til følgende link:

https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_en 

For yderligere oplysninger om, hvordan vi har indført fornødne garantier, kan du kontakte os som anført i afsnittet ”Hvordan kan jeg udøve mine rettigheder til privatlivets fred og kontakte Toyota?” nedenfor.

Hvad er mine rettigheder i forbindelse med mine Personoplysninger?

Afhængig af og med respekt af gældende love har du visse rettigheder angående de Personoplysninger, vi har om dig i relation til Tjenesterne. Disse rettigheder omfatter følgende:

 • Oplysningspligt: Du har retten til at få klare, gennemsigtige og let forståelige oplysninger om, hvordan vi anvender dine Personoplysninger og dine rettigheder i forbindelse hermed. Det er delvist årsagen til, at vi giver dig oplysningerne i denne meddelelse om privatlivets fred.
 • Ret til indsigt: Du har retten til at opnå indsigt i dine Personoplysninger. Du har måske et ønske om at få indsigt i dine Personoplysninger for at bekræfte vores brug i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.
 • Ret til berigtigelse: Du er berettiget til at få dine Personoplysninger berigtiget, hvis de er unøjagtige eller ufuldstændige.
 • Ret til sletning: Dette kendes også som ”retten til at blive glemt” og, sagt enkelt, gør det dig i stand til at anmode om sletning eller fjernelse af dine Personoplysninger, hvor der ikke er tvingende grund til, at vi fortsat bruger dem. Bemærk venligst, at dette ikke er en absolut ret, og at der gælder undtagelser.
 • Ret til begrænsning af behandlingen: Du har ret til at opnå en begrænsning i behandling eller yderligere brug af dine Personoplysninger. Når behandlingen er begrænset, kan vi stadig opbevare dine Personoplysninger, men vores brug af dine Personoplysninger er begrænset.
 • Ret til dataportabilitet: Du har retten til at få og genbruge dine Personoplysninger til egne formål på tværs af forskellige tjenester. Hvis f.eks. dit forhold til Toyota ophører, gør denne ret dig i stand til let at flytte, kopiere eller overføre dine Personoplysninger mellem vores IT-systemer og en anden tjenesteudbyders systemer uden af det påvirker deres anvendelighed. Bemærk venligst, at dette ikke er en absolut ret, og at der gælder undtagelser. Denne ret kan også kun bruges under visse omstændigheder og under forudsætning af, at den ikke påvirker andres rettigheder negativt (f.eks. kan den anvendes hvad angår Personoplysninger, du har givet os, som vi har behandlet for at opfylde vores aftale med dig).
 • Ret til at gøre indsigelse mod behandling: Hvor behandlingen bygger på vores legitime interesser, har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen, medmindre vi har en tvingende og legitim grund til fortsat at behandle dine Personoplysninger.
 • Retten til, til enhver tid, at gøre indsigelse mod behandlingen af dine Personoplysninger til direkte markedsføringsformål.
 • Ret til at indgive en klage: Du har ret til at indgive en klage over den måde, vi håndterer eller behandler dine personoplysninger på hos din nationale databeskyttelsesmyndighed. I dit land er det Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Tlf. 33 19 32 00, dt@datatilsynet.dk (www.datatilsynet.dk).
 • Retten til ikke at være genstand for en automatisk beslutningstagning. Du har retten til ikke at være genstand for en beslutning, der udelukkende bygger på automatisk behandling (herunder profilering), og som har retsvirkninger, der har juridiske retsvirkninger eller på anden vis signifikantevirkninger for dig.

Bemærk venligst, at du kun kan udøve de ovenfor anførte rettigheder i forbindelse med de Personoplysninger, vi har om dig i relation til Tjenesterne.

For yderligere oplysninger om vores brug af dine Personoplysninger og for udøvelse af dine rettigheder til privatlivets fred bedes du kontakte os som følger:

 • du kan udøve din ret til indsigt, ret til dataportabilitet, ret til sletning og ret til at gøre indsigelse ved at klikke på de relevante links på MyToyota-kontoen,
 • du kan berigtige dine kontorelaterede personoplysninger direkte via MyToyota-kontoen, og
 • for andre anmodninger bedes du sende en e-mail til Toyota Danmarks A/S’-kundeservice (toyota@toyota.dk).

Vi prøver at efterkomme dine anmodninger så snart som det er rimeligt praktisk muligt og altid i overensstemmelse med de i loven foreskrevne tidsrammer. Bemærk venligst, at hvis vi er i tvivl om din identitet, kan vi anmode dig om bevise din identitet med henblik på f.eks. at forhindre uberettiget adgang til dine Personoplysninger.

Bemærk venligst, at hvis du har anmodet om sletning af dine Personoplysninger, kan vi stadig være nødt til at opbevare visse Personoplysninger, hvis det kræves af eller er hjemlet i lovgivningen.

Ændringer i denne meddelelse om privatlivets fred

Toyota kan til enhver tid opdatere denne meddelelse om privatlivets fred, og når vi gør det, udsteder vi en revideret meddelelse om privatlivets fred og giver dig besked om eventuelle ændringer i det omfang, lovgivningen kræver det.

Hvis du har spørgsmål angående eventuelle ændringer i denne meddelelse om privatlivets fred, bedes du kontakte os som anført i afsnittet ”Hvordan kan jeg udøve mine rettigheder til privatlivets fred og kontakte Toyota?” ovenfor.

Uoverensstemmelser eller modstrid mellem den Privatlivspolitik for Toyota og denne Privatlivspolitik.

Hvis der er uoverensstemmelse eller modstrid mellem en bestemmelse i denne Privatlivspolitik og en bestemmelse i Privatlivspolitik for Toyota, har denne Privatlivspolitik forrang.

 

Sidst opdateret den 24. august 2021