1. Om Toyota
 2. Fokus på miljøet

Miljøfokus i Toyota Danmark

Toyota Danmark arbejder med fokus på miljøet

Toyota Danmark betragter miljøbeskyttelse som et væsentligt punkt

Toyota har stort fokus på miljøet både på globalt plan og også helt lokalt. Toyota Danmark (TDK) har derfor også en miljøpolitik, der er en erklæring på, at TDK vil arbejde for miljøets bedste. TDK har til hensigt at nå målsætningerne i selskabets miljøpolitik ved at finde den mest optimale løsning – både miljømæssigt og økonomisk.

 • TDK vil sætte mål og arbejde for at opnå målene i Toyota Miljøudfordring 2050
 • TDK deler Toyota Earth Charter´s visioner og holdninger. 
 • TDK vil stræbe efter at være førende på miljøområdet indenfor autobranchen. 
 • TDK vil altid søge at nå højere mål end de af loven fastsatte, herunder forebygge forurening. 
 • TDK vil følge de miljømæssige bindende forpligtelser. 
 • TDK udarbejder og vedligeholder et miljøledelsessystem, der overholder kravene i DS/EN ISO 14001:2015 
 • TDK udarbejder en årlig miljøredegørelse, som viser den aktuelle status på miljøområdet. 
 • TDK vil reducere firmaets belastning af miljøet, så længe det er hensigtsmæssigt, teknisk muligt og økonomisk forsvarligt. 
 • TDK vil tilstræbe et minimalt ressourceforbrug og fokusere på renere teknologi. Vores miljøindsats skal sikre, at der løbende sker forbedringer på miljøområdet, og at fastlagte mål nås.


TDK vil kontinuerligt styrke miljøbevidstheden blandt medarbejderne gennem information.

Alar Metsson
Administrerende Direktør, Toyota Danmark A/S

Miljøarbejdet hos Toyota i Danmark

Vidste du, at alle Toyota salgs- og værksteder, herunder også Toyota Danmark, er miljøcertificeret i henhold til ISO 14001.

Det har vi faktisk været i mange år. Derfor er miljøarbejdet en fuldt integreret del af alle Toyota-aktiviteter i Danmark.

Det betyder blandt andet, at vi hvert år sætter mål for vores miljøarbejde, bliver auditeret og overholder lovkrav.

Faktisk har Toyota implementeret et miljø-ledelsessystem indenfor samtlige aktiviteter i Europa ned gennem hele værdikæden.

 • Skrotning af udtjente biler

  Reglerne om producentansvar for udtjente biler har baggrund i et EU-direktiv. Regler indebærer, at det er bilfabrikanternes - og dermed også bilimportørernes ansvar - at bilejeren gratis kan få miljøbehandlet sin udtjente bil.

  EU har stillet krav om en genanvendelseseffektivitet på 95%, og det betyder i praksis, at kun 5% af den udtjente Toyota bliver deponeret. Toyota har endvidere det mål, at 100% af udskiftede hybridbatterier skal returneres til Toyota til genanvendelse. Komponenter afmonteres, så de kan genanvendes som reservedele.

  Øvrige dele af bilen – eksempelvis jern, bly, olie og bremsevæske - udvindes og omdannes til nye brugbare produkter. Dermed sikres, at udtjente biler genanvendes som reservedele og nye råstoffer.

Toyotas skovbadeskov i Danmark

I Tilst kun få kilometer fra centrum i Aarhus ligger en folkeskov med tusindvis af træer og lysåben. Den bynære skov med navnet Søbakke Skovbadeskov er Danmarks første temabaserede folkeskov med det japanske koncept, skovbadning, som tema – eller shinrin-yoku, som det kaldes på japansk.

Skovbadning handler ikke om, at man tager et bad i skoven, men derimod at man bader i skovens atmosfære, og at skoven optages gennem sanserne. Det handler om at være mentalt tilstede i naturen og bruge sine sanser. Lægge mærke til lydene, lyset, dufte og mærke omgivelserne.

Folkeskoven understøtter Toyotas Miljøudfordring 2050

Toyota er sammen med Aarhus Kommune og Growing Trees Network Foundation parterne bag skoven. Folkeskoven understøtter Toyotas storstilede miljøstrategi fra 2015 kaldet Toyota Miljøudfordring 2050. Her har Toyota sat nogle ambitiøse målsætninger inden for seks forskellige områder, hvoraf et af områderne handler om etablering af et fremtidssamfund i harmoni med naturen.

Det betyder bl.a., at Toyota fra øverste ledelsesniveau prioriterer at sikre og ligefrem udbygge skovarealer i verden og samtidig at skabe grobund for øget biodiversitet. Skovbadeskoven i Tilst ved Aarhus er et tydeligt eksempel på dette.

Oplev Danmarks første dedikerede skovbadeskov

I Aarhus Kommune, hvor skoven er rejst, er der store ambitioner for skovrejsning til gavn for grundvand, biodiversitet, klima og lokalbefolkning.

Vil man selv opleve Danmarks første dedikerede skovbadeskov, finder man Søbakke Skovbadeskov ved Tilst Vestervej 14, 8381 Tilst.

Se også videoen her »