Forebyggende sikkerhedskampagner

Sikkerhed er altid i fokus hos Toyota

Som led i forebyggende sikkerhedskampagner har Toyota igangsat tilbagekaldelser af nogle Toyota- og Lexus-modeller

16/01-2019 - Som led i en forebyggende sikkerhedskampagne for Takata-airbags har Toyota valgt at udvide omfanget af kampagnen med et større antal biler på verdensplan, herunder også i Danmark.

Det drejer sig om modellerne Yaris, Auris, Hilux og Lexus IS produceret fra januar 2011 til juli 2017.

Over tid er der risiko for, at passagerairbaggen kan have optaget fugt, hvilket kan påvirke airbaggen, så den i værste fald ikke udløses efter hensigten i tilfælde af uheld.

Hvad skal der ske
Udbedringen vil være, at de omfattede biler skal have udskiftet inflatoren i passagerairbaggen og/eller airbaggen i førersiden.

Det skal understreges, at der ikke er registeret uheld som følge af ovenstående, og at det er sikkert at køre videre i sin bil, selv om den er omfattet af kampagnen.

31/11-2018 - Som led i en forebyggende sikkerhedskampagne er Toyota i gang med at forberede en tilbagekaldelse af et endnu ikke kendt antal biler i Danmark.

De omfattede biler i Danmark er alle af modellen AYGO, produceret fra august 2005 til januar 2014 (op til over 13 år gamle biler).

Hvad skal der ske
De omfattede biler skal have kontrolleret og eventuelt udskiftet bagdørsruden. Der er risiko for, at limen, som holder bagdørsruden, med tiden kan slippe. Hvis det sker, vil ruden kun være fastgjort på ét punkt med risiko for, at ruden kan falde helt af. Det skal understreges, at der ikke er registeret uheld som følge af ovenstående, og at det er sikkert at køre videre i sin bil, selv om den er omfattet af kampagnen.

01/11-2018 - Som led i to forskellige forebyggende sikkerhedskampagner er Toyota i gang med at forberede en tilbagekaldelse af et endnu ikke kendt antal biler i Danmark. De forebyggende sikkerhedskampagner er gældende for forskellige modeller uddybet nedenfor.

1. Udskiftning af airbagstyreenheden

De omfattede biler for denne kampagne er følgende modeller:

- Avensis, produceret fra februar 2003 til april 2006 (12-15 år gamle biler).
- Verso, produceret fra februar 2004 til maj 2007 (11-14 år gamle biler).
- Corolla, produceret fra juli 2002 til juni 2004 (14-16 år gamle biler).


Hvad skal der ske
De omfattede biler skal have udskiftet airbagstyreenheden. Der er risiko for, at bilernes airbagstyreenhed kan gå i stykker. Hvis det sker, vil airbag-advarselslampen begynde at lyse, hvilket kan medføre, at airbaggene og selestrammere ikke virker efter hensigten.


2. Udskiftning af passagerairbag-inflator (Takata)

De omfattede biler for denne kampagne er følgende modeller:

- Corolla, produceret fra oktober 2001 til juni 2006 (12-17 år gamle biler).
- Avensis, produceret fra februar 2003 til april 2006 (12-15 år gamle biler).
- Sportsvan, produceret fra maj 2001 til maj 2003 (15-17 år gamle biler).
- Yaris, produceret fra maj 2002 til november 2003 (15-16 år gamle biler).

Hvad skal der ske
De omfattede biler har fået udskiftet passagerairbaggens aktiveringsmekanisme (inflatoren) under en tidligere (Takata) airbag-kampagne. Inflatoren, som blev monteret under kampagnen dengang, var identisk med inflatoren, som allerede sad i bilen, og løste derfor kun problemet på kort sigt. Derfor skal bilerne have udskiftet den nuværende inflator til en ny type inflator, som holder i hele bilens levetid.

05/10-2018 Software til hybridsystemet på Auris Hybrid, Prius og Prius+ (2009-2014)

Som led i en forebyggende sikkerhedskampagne har Toyota igangsat en tilbagekaldelse af et mindre antal biler i Danmark. De omfattede biler i Danmark er:
  • Auris Hybrid, produceret fra august 2010 til maj 2013.
  • Prius, produceret fra juli 2009 til juni 2013.
  • Prius+, produceret fra marts 2012 til november 2014.

De omfattede biler skal have opdateret softwaren til hybridsystemet. Under helt særlige omstændigheder, hvis en hybridkomponent er gået i stykker, og der accelereres kraftigt lige efter, er der risiko for, at hybridsystemet kan lukke ned i stedet for at gå i fejlsikret tilstand, som det burde. Bilen vil i dette tilfælde ikke kunne fortsætte kørslen.

Det skal understreges, at der ikke er registeret uheld som følge af ovenstående, og at det er sikkert at køre videre i sin bil, selv om den er omfattet af kampagne

05/09-2018 Motorledningsnet for Toyota C-HR hybrid, Prius og Prius Plug-in

Som led i en forebyggende sikkerhedskampagne har Toyota igangsat en tilbagekaldelse af et antal biler af modellerne C-HR Hybrid, Prius og Prius Plug-in. De omfattede biler i Danmark er for C-HR Hybrid produceret fra maj 2016 til maj 2018, for Prius produceret fra juli 2015 til maj 2018 og for Prius Plug-in produceret fra marts 2016 til maj 2018.

Toyota har konstateret, at der er en risiko for, at motorledningsnettet på sigt ville kunne blive beskadiget.

Det er vigtigt at understrege, at Toyota i Danmark ikke har registreret uheld som følge af ovenstående.

De omfattede biler skal have kontrolleret ledningsnettet. Da fejlen er konstateret tidligt på de omfattede modeller, forventes det ikke, at der er sket skader på ledningsnettet. Udbedringen består herefter i at montere forstærket beskyttelse på ledningerne. Såfremt ledningsnettet imod forventning har taget skade, vil hele ledningsnettet blive udskiftet til en ny type med ekstra forstærkning.

28/03-2018 Forsædepassagerairbag for Yaris og Auris

Som led i den allerede offentliggjorte forebyggende sikkerhedskampagne for Takata-airbags har Toyota udvidet omfanget af kampagnen.

Udvidelsen omhandler i Danmark modellerne Yaris og Auris, produceret i perioden fra januar 2010 til december 2010.

De omfattede biler er udstyret med forsædepassagerairbag. Under fremstilling af airbaggen er der en mindre risiko for, at airbaggens aktiveringsmekanisme har optaget fugt, hvilket kan påvirke udløsningen af airbaggen, så den risikerer ikke at blive udløst optimalt i tilfælde af et uheld.

Det er vigtigt at understrege, at Toyota ikke har registreret uheld som følge af ovenstående.

15/11-2017 Sikkerhedskampagne omfattende parkeringsbremse i Toyota C-HR

Som led i en forebyggende sikkerhedskampagne har Toyota igangsat en tilbagekaldelse af et mindre antal biler af modellen C-HR. De omfattede biler i Danmark er produceret fra oktober 2016 til oktober 2017.

Toyota har konstateret, at der er en risiko for, at parkeringsbremsen enten ikke kan aktiveres eller deaktiveres.

Udbedringen vil være, at de omfattede biler skal have opdateret softwaren i styreenheden til det elektroniske bremsesystem.

Det er vigtigt at understrege, at Toyota ikke har registreret uheld som følge af ovenstående.

30/03-2017 Sikkerhedskampagne omhandlende Takata-airbags

Toyota udvider en allerede igangsat forebyggende sikkerhedskampagne omhandlende Takata-airbags.

Udvidelsen omhandler i Danmark modellerne Yaris, produceret i perioden januar 2003 til november 2003 og fra januar 2009 til december 2009, og Auris, produceret i perioden fra januar 2009 til december 2009, og omfatter fører- og passagerairbaggen.

De omfattede biler er udstyret med forsædepassagerairbag og/eller airbag i førersiden. Under fremstilling af airbaggen er der en risiko for, at airbaggens aktiveringsmekanisme har optaget fugt, hvilket kan påvirke udløsningen af airbaggen, så den risikerer ikke at blive udløst optimalt i tilfælde af et uheld.

Det er vigtigt at understrege, at Toyota Danmark ikke har registreret uheld som følge af ovenstående.

28/02-2017 Sikkerhedskampagne for Corolla

Toyota har igangsat en forebyggende sikkerhedskampagne omhandlende 459.000 biler i Europa – herunder også i Danmark.

Den forebyggende sikkerhedskampagne er gældende for Corolla, produceret i perioden fra november 2001 til april 2004, der skal have kontrolleret og udskiftet førerairbaggen.

I alle de omfattede biler er der risiko for at tændingsmaterialet i airbaggen kan blive nedbrudt. Hvis det sker er der risiko for at førerairbaggen ikke udløses korrekt i tilfælde af uheld.

Samtidig er det vigtigt at understrege, at Toyota ikke har registreret uheld som følge af ovenstående.


30/01-2017 Sikkerhedskampagne for varebilen PROACE

Toyota har igangsat en forebyggende sikkerhedskampagne omhandlende et mindre antal biler i Europa – herunder også i Danmark.

Den forebyggende sikkerhedskampagne er gældende for varebilen PROACE, produceret i perioden fra marts 2016 til november 2016, der skal have kontrolleret og udbedret en eller flere potentielle fejl.

I alle de omfattede biler er der risiko for vandindtrængen i kabinen ved ventilationsanlægget. Dette kan med tiden give følgeskader på andre komponenter i bilen.

Desuden kan de omfattede biler også have risiko for en eller flere af følgende fejl: Pakning ved tankdækslet kan være monteret forkert, forreste støddæmpere, bolt til servostyring, bremsepedalophæng og hjulbolte kan være spændt forkert, og et af stelkablerne kan ved en fejl være afbrudt. Det er dog kun et stærkt begrænset antal af de omfattede biler, der har risiko flere end én af disse fejl.

Samtidig er det vigtigt at understrege, at Toyota ikke har registreret uheld som følge af ovenstående.


26/10-2016 Forebyggende sikkerhedskampagne -
Takata airbags


Toyota udvider en allerede igangsat forebyggende sikkerhedskampagne omhandlende Takata airbags.

Udvidelsen omhandler i Danmark modellerne Yaris, Auris, Corolla og Hilux produceret i perioden fra oktober 2006 til december 2014 og omfatter fører- og forsædepassagerairbaggen.

De omfattede biler er udstyret med forsædepassagerairbag eller airbag i førersiden.

Under fremstilling af airbaggen er der en risiko for, at airbaggens aktiveringsmekanisme har optaget fugt, hvilket kan påvirke udløsningen af airbaggen, så den risikerer ikke at blive udløst optimalt i tilfælde af et uheld.

Der er ingen tegn på, at fejlen er ved at opstå. Det er vigtigt at understrege, at Toyota Danmark ikke har registreret uheld som følge af ovenstående.

Udbedringen omfatter kontrol/udskiftning af forsædepassagerairbag eller airbag i førersiden.


12/10-2016 Forebyggende sikkerhedskampagne - Prius

Som led i en forebyggende sikkerhedskampagne har Toyota igangsat en tilbagekaldelse af et mindre antal biler af modellen Prius, der skal have monteret en klemme på kablet til parkeringsbremsen. De omfattede biler i Danmark er produceret fra december 2015 til september 2016.

Toyota har konstateret, at der på ovennævnte model er en mindre risiko for, at kablet til parkeringsbremsen kan falde af med det resultat, at parkeringsbremsen ingen effekt vil have.

Dette kan forhindres ved at montere en klemme, hvor parkeringsbremsekablet bliver monteret. Det er vigtigt at understrege, at der udelukkende er tale om en forebyggende sikkerhedskampagne, og at Toyota ikke har registreret ulykker eller skader som følge af ovenstående risiko.


Hvad skal der ske:
Alle berørte kunder modtager brev via SKAT (Centralregisteret for Motorkøretøjer) snarest mulig. Hvis man modtager brevet, skal man på det tidspunkt kontakte et autoriseret Toyota-værksted for at aftale en tid til reparation.

Vi forventer at påbegynde kampagnerne snarest og vil gøre alt, hvad vi kan, for at gennemføre dem så hurtigt og effektivt som overhovedet muligt og til mindst mulig gene.

Toyota har meget høje kvalitetskrav og igangsætter forebyggende sikkerhedskampagner for at sikre, at alle Toyota-bilejere fortsat kan føle sig helt trygge i deres biler.

Kontrol og eventuel udbedring vil naturligvis være uden omkostninger for bilejerne.

Tjek om din bil er omfattet
Du kan via linket nederst på denne side indtaste stelnummeret på din bil og med det samme se, om din bil er omfattet af en forebyggende sikkerhedskampagne. Er din bil berørt af en sikkerhedskampagne, skal du dog alligevel først foretage dig noget, når du har modtaget brev via SKAT (Centralregisteret for Motorkøretøjer).

Har du spørgsmål til kampagnerne, er du velkommen til at kontakte nærmeste autoriserede Toyota-forhandler eller -reparatør eller skrive til toyota@toyota.dk. Nærmeste autoriserede Toyota-forhandler eller -reparatør finder du via linket nedenfor.

Venlig hilsen,

Toyota Danmark A/S

Se om din Toyota er omfattet af den aktuelle sikkerhedskampagne. For yderligere oplysninger bedes du kontakte nærmeste Toyota-værksted.
Dine cookie-indstillinger

Toyota bruger cookies for at kunne tilbyde dig en bedre oplevelse på hjemmesiden. Ved at gå videre på siden accepterer du disse cookie-indstillinger. Du kan også finde og ændre dine indstillinger her.

OK