1. Om Toyota
  2. Let's Go Beyond
  3. Kulstofneutralitet

Vi arbejder på at reducere vores CO2-aftryk

Hos Toyota ønsker vi os en verden, hvor mennesker, mobilitet og natur kan eksistere side om side. Det er derfor, vi strækker os langt for at finde nye og effektive måder at minimere vores miljøpåvirkning og opnå vores mål om et mere bæredygtigt samfund. Opdag, hvordan vi går ud over det sædvanlige for at bidrage til at skabe en lysere, bedre fremtid for alle.

Initiativer til at reducere vores CO2-aftryk

Vi arbejder hårdt mod dette mål med initiativer til energiredning såsom brugen af vindkraft sammen med alle vores nye innovationer, der udnytter brintløsninger, men der er stadig meget mere at gøre.

Ved at arbejde med at optimere processer og udvikle endnu bedre løsninger vil vi fortsætte med at mindske afstanden til vores mål. Klik her for at få mere at vide om vores planer for at reducere vores CO2-aftryk. (Opens in new window)

Fremme forandring

For at skabe en bevægelse mod en endu bedre mobilitet undersøger vi mulighederne for alternative brændstoffer* og hvordan vi kan øge brugen af vedvarende energikilder. Alternative energikilder sammen med øget bevidsthed vil føre til højere adoption blandt nye og eksisterende bilejere.

At realisere vores potentiale

Vi ser en lys fremtid, hvor innovationer hjælper med at fremskynde vores fremgang mod et kulstofneutralt samfund. Ved at anerkende forbrugernes forskellige behov kan vi tilbyde mere tilgængelige mobilitetsløsninger og give flere mennesker muligheden for at opleve alternativ mobilitet. Jo bedre mulighederne er, desto større bliver adoptionen.

At gå længere for bedre kulstofreduktion

Vores engagement i miljøet laver initiativer til bedre kulstofreduktion. Som en del af Toyota's Miljøudfordring 2050 træffer vi specifikke foranstaltninger til at bevare vand, fremme en genbrugsbaseret økonomi og bevare biodiversiteten. Fra vores TMMF-anlæg i Frankrig, der er blevet en global leder inden for vandindsamling og genanvendelse, til TMUK's status som rollemodel for biodiversitetsinitiativer siden 2004, er vi dedikerede til at skabe en mere bæredygtig fremtid.

For at lære mere om de skridt, vi tager for at reducere vores miljøpåvirkning, kan du finde nyheder, opdateringer og indsigter på Toyotas globale nyhedsside. Med gradvise mål, en forpligtelse til innovation og miljøinitiativer, vil vi fortsætte med at gå ud over for en renere, mere bæredygtig fremtid for alle.

Læs mere om Toyotas Miljøudfordring 2050 (Opens in new window)

*Køretøjer kan stadig producere emissioner på andre tidspunkter i deres livscyklus, f.eks. under fremstilling, vedligeholdelse eller når de er udtjent/ved genanvendelse.

*Elektrificering står for en række drivlinjer, hvor en bil til en vis grad drives af en elektrisk motor. Nogle elektrificerede biler har også en benzinmotor. Andre er helt elektriske.

*2050-mål - Gælder for CO2-emissioner fra energiforbrug i Toyota Motor Corporation og finansielt konsoliderede datterselskaber og CO2-emissioner fra produktion af Toyota-mærker uden for finansielt konsoliderede datterselskaber (Scope 1, 2 + frivillige handlinger).

*Alternative brændstoffer - syntetiske brændstoffer fremstillet ved at kombinere CO2 og brint, E-brændstoffer fremstillet ved at syntetisere kulstof i planteaffald og luft med brint genereret ved elektrolyse af vand og biobrændstoffer fremstillet af biomasse.