Toyota Betalingssikring

En bekymring mindre, hvis arbejdsløsheden rammer!

Hvad sker der med din bil og dit billån, hvis du pludselig rammes af ufrivillig arbejdsløshed?
Du kan nu tegne en Toyota Betalingssikring, så du er sikret, hvis uheldet skulle være ude.

Hvad kan Toyota Betalingssikring gøre for mig?
  • Sikre betaling af dine månedlige låne- eller leasingydelser, hvis du bliver ramt af ufrivillig arbejdsløshed. 
  • Dække op til 12 måneders låne- eller leasingydelser og første gang efter 30 hele dages arbejdsløshed. 
  • Give dig mulighed for at forsikre månedlige ydelser på op til 10.000 kroner.
Hvad koster Toyota Betalingssikring?
  • Den månedlige præmie udgør 4,5% af den månedlige ydelse for hver forsikret person. 
  • Præmien opkræves sammen med den månedlige ydelse. 
  • En månedlig ydelse på 1.000 kroner koster altså 45 kroner per måned at forsikre. Er den månedlige ydelse derimod 2.000 kroner, så er præmien 90 kroner og så fremdeles.
Hvem kan tegne Toyota Betalingssikring?
  • Personer, som er fyldt 18 år men ikke 60 år, og
  • er bosat i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne), og 
  • er fastansat som lønmodtager i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne) og aflønnet for mindst 16 timer pr. uge og ikke er selvstændig, vikar eller ansat i fleksjob, og
  • som ikke har kendskab til forestående arbejdsløshed, opsigelse eller varsler herom.

Hvis I er to personer, der har finansieret bilen sammen, kan I begge eller den ene af jer tegne en forsikring.

AmTrust International Underwriters DAC
6-8 College Green
Temple Bar
Dublin
D02 VP48, Irland


AmTrust International Underwriters DAC er omfattet af Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber

Hyppige spørgsmål og svar

Hvordan tegner jeg Toyota Betalingssikring?

Hvis du finansierer, eller leaser din bil gennem Toyota Finans, så vil du blive kontaktet telefonisk med tilbud om at tegne Toyota Betalingssikring.

Hvordan fungerer Toyota Betalingssikring i praksis?

Forsikringen betaler din ydelse på dit billån eller din privatleasingkontrakt, hvis du bliver ufrivilligt arbejdsløs, første gang efter du har været ufrivilligt arbejdsløs i 30 dage. Herefter betaler forsikringen en ny ydelse for hver ny periode af 30 dages ufrivillig arbejdsløshed, dog maks. 12 udbetalinger pr. arbejdsløshedsperiode. Ved flere arbejdsløshedsperioder kan du modtage op til 36 udbetalinger i alt.

Hvordan anmelder jeg arbejdsløshed til Toyota Betalingssikring?

Hvor lang til gælder Toyota Betalingssikring?

Toyota Betalingssikring løber ligeså længe som lånet eller privatleasingkontrakten, medmindre forsikringen opsiges. Forsikringen udløber senest ved udgangen af det år, hvori du fylder 65 år.

Er der nogen væsentlige undtagelser?

Der er ikke dækning, hvis du ved forsikringens tegning har kendskab til kommende arbejdsløshed, du bliver opsagt eller bliver ufrivilligt arbejdsløs indenfor de første 3 måneder efter forsikringens startdato.

Hvilket forsikringsselskab står bag Toyota Betalingssikring?

Forsikringsselskabet bag forsikringen er:

AmTrust International Underwriters DAC
Company No. 169384
Adresse: 40 Westland Row, Dublin 2, Irland.

Hvordan får jeg yderligere informationer omkring Toyota Betalingssikring?

Under ”Vigtige dokumenter” finder du faktaark samt de fuldstændige forsikringsbetingelser. Har du yderligere spørgsmål er du også velkommen til at kontakte:

Toyota Financial Services
Kastaniehøjvej 2, 8600 Silkeborg
Telefon 8989 4026
E-mail: betalingssikring@toyota.dk

Hvordan opsiger eller fortryder jeg Toyota Betalingssikring?

Du har 14 dages fortrydelsesret beregnet fra forsikringens start dato. Herefter kan du når som helst opsige forsikringen med 30 dages varsel til udgangen af en måned. Fortrydelsen eller opsigelsen skal sendes skriftligt til:

Toyota Financial Services
Kastaniehøjvej 2
8600 Silkeborg
E-mail: betalingssikring@toyota.dk

Hvad betyder det at være ufrivillig arbejdsløs?

Ufrivillig arbejdsløshed betyder, at du er blevet afskediget fra dit job og at din ansættelse herefter er ufrivilligt ophørt efter udløbet af gældende opsigelsesperiode.

Det er en betingelse, at dette dokumenteres i form af skriftlig opsigelse fra din arbejdsgiver eller anden dokumentation, som af os kan sidestilles hermed.

Kan jeg tegne en Toyota Betalingssikring, hvis jeg er ansat i fleksjob eller som vikar?

Nej, det kan du ikke. En Toyota Betalingssikring er et tilbud til personer, som er ansat som lønmodtagere, og i tilfælde af ufrivillig arbejdsløshed skal du kunne stå til rådighed for det almindelige danske arbejdsmarked.

Hvordan får jeg udbetalt penge fra Toyota Betalingssikring?

Forsikringen betaler dine månedlige låne- eller leasingydelser hos Toyota Finans. Den månedlige ydelse betales direkte til Toyota Finans.

Har det nogen betydning, hvis jeg selv siger mit job op?

Hvis du har tegnet en Toyota Betalingssikring, men selv har sagt dit job op - uanset årsag - så er du ikke berettiget til ydelser fra forsikringen.

Hvordan opkræves præmien?

Præmien på din Toyota Betalingssikring opkræves hver måned sammen med den sædvanlige opkrævning. Præmien udgør 4,5 % af den månedlige ydelse.

Skal der betales dobbelt præmie, hvis vi er to der ønsker at tegne Toyota Betalingssikring?

Ja, der betales en præmie for hver forsikret person. Hvis 2 personer ønsker at være forsikrede, skal der betales 2 præmier.