1. Om Toyota
 2. Mere om Toyota
 3. Toyota i verden
 4. Toyotas produktionssystem (Toyota Production System)

Toyotas produktionssystem

Maksimering af produktion ved eliminering af spild
Måden vi producerer biler på, er fastlagt i Toyotas produktionssystem - Toyota Production System (TPS). Det er en unik produktionsfilosofi, hvor målet er at eliminere spild og opnå den højst mulige produktionseffektivitet. Metoden kaldes også “lean” eller “just-in-time”. 
 • Toyotas produktionssystem (TPS) er baseret på to koncepter: Jidoka og just-in-time. Jidoka er et japansk begreb, der kan oversættes med “automatisering med et menneskeligt ansigt”. 

  Metoden kan hurtigt identificere og rette ting, som måske kan medføre fejlproduktion.

  Just-in-time handler om at koordinere hvert trin i produktionsprocessen, så der kun produceres dét, der er nødvendigt til næste trin i produktionsprocessen. 

 • Ved en konsekvent brug af disse koncepter, kan vi producere biler hurtigt og effektivt - og på en måde så hver eneste bil opfylder vores høje kvalitetskrav og kundens forventninger.

  TPS blev udviklet i sidste halvdel af 1900-tallet på basis af mange års løbende forbedringer af produktionshastighed og effektivitet. Andre virksomheder har også forstået værdien af TPS-systemet.

  Det er blevet analyseret, tilpasset og implementeret over hele verden. Ikke blot af produktionsvirksomheder – men af flere slags virksomheder, der ønsker at optimere deres forretning.

TPS-konceptet

Jidoka

Jidoka er en måde til at spotte problemer og reagere hurtigt for at rette eventuelle fejl når som helst i produktionsprocessen. Detektorer registrerer automatisk et problem og stopper produktionen, så inspektion og eventuelle justeringer kan udføres.

Informationer om aktuelle indgreb vises på store skærme, så operatører kan fortsætte med at arbejde på andre maskiner. På den måde forhindrer systemet problemerne i at opstå igen, samtidig med at kvaliteten og produktiviteten opretholdes.

Just-in-time

Just-in-time betyder kun at gøre det, der er nødvendigt, når det er nødvendigt – i alle faser af produktionen. På den måde elimineres spild, og der opnås ensartet kvalitet og jævn produktionsstrøm. Det kræver, at produktionslinjen konstant er forsynet med de rigtige dele i den rigtige rækkefølge.

I takt med at delene anvendes, leveres nye forsyninger på rette tidspunkt og i rigtig mængde. Derved undgås forsinkelser eller afbrydelser i produktionen. Kanban-systemet er centralt i just-in-time-processen, da det løbende tilfører de nødvendige dele til produktionslinjen og holder et minimalt lager.

Illustration af Toyotas produktionssystem 

(Toyota Production System)