Tilmeld nyhedsbrev Spørg Toyota Forhandlere og serviceværksteder Book en gratis prøvetur My Toyota

Skrotning af udtjente biler

Den 1. januar 2007 trådte reglerne om producentansvar for udtjente biler i kraft.

Reglerne har baggrund i et EU-direktiv. De nye regler indebærer, at det nu er bilfabrikanternes - og dermed også bilimportørernes ansvar - at bilejeren gratis kan få miljøbehandlet sin udtjente bil.

End of Life Vehicle (ELV)

I relation til de nye regler har De Danske Bilimportører indgået en rammeaftale med genindvindingsvirksomheden Stena Jern og Metal A/S om gratis tilbagetagelse af udtjente køretøjer.

Der er tale om en kollektiv ordning, der er åben både for DBI’s medlemmer og for andre interesserede.

Derudover har Toyota Danmark A/S underskrevet kontrakt med Stena Jern og Metal A/S om gratis tilbagetagelse af udtjente køretøjer også kaldet ELV (End of Life Vehicle). Kontrakten har udløb ved udgangen af 2019.

Aftalen med STENA har et tillæg der omhandler, at alle udskiftede Hybrid batterier skal returneres til Toyota i vores ombytterprogram.

Ved underskrivelsen af kontrakten overtager Stena Jern og Metal A/S ikke blot gratis tilbagetagelse af samtlige Toyota/Lexus, men overtager også ansvaret for rapportering til alle relevante myndigheder med hensyn til mængder, genanvendelsesprocenter m.v.
For at opfylde EU´s krav om geografisk dækning (max. 50km.) i danmark har Stena Jern og Metal A/S oprettet et nyt netværk kaldet Refero.

Den mest miljøvenlige måde

På hjemmesiden http://www.refero.dk henvises til dette nye netværk af miljøgodkendte autoophuggere og certificerede genbrugsvirksomheder, som gratis miljøbehandler udtjente person- og varebiler.

Man kan også ringe til en Refero Hotline på tlf. 70 21 34 40.

1.750 kr. i skrotpræmie

Langt de fleste bilejere vil kunne få udbetalt 1.750 kr. i skrotningsgodtgørelse.

For bilejere, der ønsker at skrotte en bil, som er afmeldt i perioden 1. juli 2000 – 1. juli 2002, udgør skrotningsgodtgørelsen dog kun 1.500 kr.

Miljørigtig ophugning

Refero er et landsdækkende netværk af ophuggere, hvor alle bilejere kan aflevere deres bil til miljørigtig ophugning.

Hvis du som bilejer selv vælger at sørge for transport til afleveringsstedet/ophuggeren og selv sørger for, at bilen bliver afmeldt, vil du få udbetalt den fulde skrotningsgodtgørelse.

Du kan også vælge at betale Refero et mindre beløb for at forestå papirarbejde m.v. i forbindelse med afmelding af bilen.

Den gratis tilbagetagelse af udtjente biler gælder kun komplette biler.

Hvis man afleverer en udtjent bil, der ikke indeholder motor, gearkasse eller katalysator skal man eventuelt betale for de manglende dele. Betalingen må maksimalt udgøre 300 kr. for en manglende motor, 100 kr. for en manglende gearkasse og 100 kr. for en manglende katalysator.

85% genanvendes

Hos Refero har man forpligtet sig til at genanvende og nyttiggøre mindst 85 procent af de biler, der modtages til ophugning. Og man stræber efter, at en endnu større del af bilerne udnyttes.

Så vidt muligt afmonteres komponenter, så de kan genanvendes som reservedele.

De øvrige dele af bilen – eksempelvis jern, bly, olie og bremsevæske - udvindes og omdannes til nye brugbare produkter.

Dermed sikres, at udtjente biler genanvendes miljørigtigt som reservedele og nye råstoffer.

Toyota bruger cookies for at kunne tilbyde dig en bedre oplevelse på hjemmesiden. Ved at gå videre på siden accepterer du disse cookie-indstillinger. Læs mere om cookies og hvordan de benyttes på Toyotas hjemmeside under 'Brug af cookies'. Toyota bruger cookies for at kunne tilbyde dig en bedre oplevelse på hjemmesiden. Ved at gå videre på siden accepterer du disse cookie-indstillinger. Læs mere om cookies og hvordan de benyttes på Toyotas hjemmeside under 'Brug af cookies'.