1. Hybrid & el
  2. Brint
  3. Om brint

Toyota brintdrevne elbiler - Sådan virker brint

Brintdrevne køretøjer er dybest set en ny generation af elektriske køretøjer. Den fremsynede teknologi virker ved en kemisk reaktion i brændselscellerne fremfor forbrænding af fossile brændstoffer. Teknologien er oprindeligt udviklet til at drive rumfartøjer, men nu har brændselsceller potentialet til en langt bredere anvendelse.

Hvad er brint, og hvor kommer det fra?

Brint er det mest almindelige stof i universet, og det findes overalt. Faktisk består 75% af universet af brint. Det eksisterer naturligt som molekyle i næsten alle levende ting og er en farveløs, lugtfri og giftfri gas, der kan lagres over lang tid.

Brint findes typisk i vand og biomasse og kan udvindes via elektrolyse ved hjælp af vedvarende energi som f.eks. vind- og solenergi samt vandkraft, så energikilderne er både fremtidssikre og mangeartede.

Hvad er en brintbil, og hvordan virker den?

Et brændselscellekøretøj er et elektrisk køretøj drevet af en elmotor. Elektriciteten til elmotoren produceres på stedet i bilens brændselscellestak. Brintbiler er bedre for miljøet, da de ikke udleder nogen skadelige gasser eller forurenende stoffer under kørslen – kun vand. 

Brændselscellen producerer elektricitet ved at forbinde brint fra tankene med ilt fra luften udenfor. Elektriciteten driver elmotoren og oplader batteriet.

 

Er der en fremtid for brintbiler?

Den løbende udvikling af brændselscelleteknologien betyder, at den dukker op i stadig flere sammenhænge.

Energiformen vil forsat nyde udbredelse, og netværket til tankning af brint vokser hurtigt.

 

Hvilke ambitioner har Toyota med brint?

Vi har etableret Toyota Hydrogen Society i Europa for at udbrede anvendelsen - fra brintbaseret mobilitet til brintbaserede samfund.

Fra brintdrevne biler som Mirai til brintopvarmede boliger. For Toyota forpligter sig til at beskytte miljøet for nuværende og kommende generationer.